piątek, 01 grudzień 2017 13:26

Służba zdrowia a monitoring GPS - jak to się ma do siebie?

Systemy monitoringu floty pojazdów stają się coraz bardziej popularne wśród firm, w których działalności ważną rolę odgrywa transport. Znajdują one zastosowanie w sprawnym zarządzaniu flotą samochodów służbowych, w firmach działających w branży transportu dalekobieżnego, pasażerskiego, czy usług kurierskich.

 

Z monitoringu GPS coraz częściej korzystają również firmy, które nie zajmują się transportem, lecz dysponujące samochodami wykorzystywanymi przez pracowników terenowych. Sprawnie działający system monitorowania okazuje się być również świetnym narzędziem wspomagającym pracę dyspozytorów oraz pracowników terenowych w publicznej i prywatnej służbie zdrowia. dyspozytorów oraz pracowników terenowych w publicznej i prywatnej służbie zdrowia. 

Zalety monitoringu GPS w służbie zdrowia

Korzystająca z systemów lokalizacji GPS, platforma WEBFLEET pozwala na monitorowanie aktualnego położenia wszystkich pracowników oraz bezpośredni kontakt z nimi. Znając bieżące miejsce pobytu pracowników, dyspozytor w razie konieczności może wysłać w miejsce interwencji zespół, który znajduje się najbliżej żądanej lokalizacji. Pozwoli to znacząco skrócić czas reakcji i zwiększy wydajność całego zespołu. Dodatkowo, rozwiązanie TomTom Telematics automatycznie raportuje dane dotyczące czasu spędzonego przez pracowników w domach opieki, na przerwach i w podróżach między kolejnymi miejscami wizyt. Kolekcjonowane przez system dane ułatwiają pracę zarówno managerom, jak 
i samym pracownikom. Bo dzięki danym można wyciągać wnioski na temat efektywność działań, widząc wyraźnie, co wymaga jeszcze poprawy.

Monitoring pojazdów receptą na usprawnienie pracy i oszczędności

 Zastosowanie systemów tematycznych we flocie wykorzystywanej przez służbę zdrowia wiąże się z jej usprawnieniem. Dzięki możliwości wcześniejszego zaplanowania tras przejazdów pomiędzy kolejnymi miejscami wizyt, pracownicy dotrą w wyznaczone destynacje szybko i bezpiecznie. Będąca elementem platformy nawigacja samochodowa pozwoli pracownikom dotrzeć do celu najlepszymi trasami – omijając utrudnienia drogowe. Platforma WEBFLEET pozwala również na pozostanie w ciągłym kontakcie dyspozytora z pracownikami. System obustronnej komunikacji w połączeniu 
z monitoringiem lokalizacji pozwoli na szybki wybór najbliższego zespołu, a dodanie adresu pacjenta w nawigacji znacznie skróci czas reakcji na dodatkowe wezwanie. Rozwiązania to jednocześnie ograniczy do minimum koszty generowane przez pracowników w terenie związane z paliwem zużytym na pokonanie zbędnych kilometrów czy czas potrzebny na kwestie administracje, jak raportowanie pracy. Dzięki platformie WEBFLEET managerowie są w stanie wygenerować raporty dotyczące podróży pracowników, które pozwalają im lepiej kontrolować wydatki. Co ważne, platformę WEBFLEET można w łatwy sposób zintegrować 
z wykorzystywanymi już systemami oraz zwiększyć jej wydajność przez instalację wybranych aplikacji partnerskich.

Źródło: Tom Tom - Zarządzanie flotąom Tom - Zarządzanie flotą

Automoto

  • 1