poniedziałek, 26 marzec 2018 07:38

Beton posadzkowy – charakterystyka i zastosowanie

Beton to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy materiał budowlany. Wykorzystywany jest on miedzy innymi do tworzenia warstwy podłogi w budynku – taka mieszanka, nazywana po prostu betonem posadzkowym, musi odznaczać się odpowiednimi właściwościami.

Składniki betonu posadzkowego

Beton każdego rodzaju uzyskuje się ze zmieszania w odpowiednich proporcjach czterech składników: wody, kruszywa, cementu oraz specjalnych domieszek, pozwalających uzyskać pożądane właściwości betonu. Nie inaczej jest w przypadku betonu posadzkowego – od tego, jakie składniki zostały wybrane do wykonania mieszanki betonowej zależy ostateczna jakość produktu.

Cement

Dostępny na rynku cement dzieli się na pięć różnych klas – do wyrobu betonu posadzkowego najczęściej używa się cementu klasy I (tak zwany portlandzki) oraz III (cement hutniczy). -Klasa cementu ma istotny wpływ na zachodzenie zjawiska skurczu betonu, czyli niezależnego od obciążenia zmniejszania się objętości betonu, powstającego w wyniku różnego rodzaju procesów fizykochemicznych, między innymi wysychania – wyjaśnia specjalista firmy Hydrobudowa. Cementy wykorzystywane w produkcji betonu mogą zawierać różne dodatki, takie jak żużel wielkopiecowy obecny w cemencie hutniczym oraz popiół lotny, stanowiąc odpad z elektrociepłowni – wchodzi on w skład cementu klasy II (portlandzki wieloskładnikowy). Podczas zagęszczania betonu popiół ma tendencje do zbierania się w górnej warstwie mieszanki, co może być przyczyną późniejszego złuszczania się posadzki po związaniu – z tego powodu raczej powinno się unikać stosowania cementów klasy II do betonu posadzkowego. 

Woda

Ilość wody użytej w produkcji mieszanki betonowej ma decydujący wpływa na większość właściwości gotowego betonu. Zaleca się, żeby współczynnik wody do cementu (w/c) nie był wyższy niż 0,5, gdyż w przeciwnym wypadku beton będzie charakteryzował się wysokim skurczem. Ponadto niski współczynnik w/c pozwala osiągnąć wymagane klasy wytrzymałości betonu – w przypadku betonu posadzkowe klasy te to najczęściej C20/25, C25/30 oraz C30/37.

Kruszywo

W produkcji betonu posadzkowego wykorzystuje się następujące rodzaje kruszyw:

  • Piasek rzeczny – wydobywany jest, jak sama nazwa wskazuje, z dna rzek lub ewentualnie jezior. Ziarna są zaokrąglone i błyszczące, mają od 0,1 do 2mm średnicy
  • Piasek kopalniany – wydobywany jest z piaskarni, czyli specjalnych kopalniach odkrywkowych. Ziarna są wieloboczne i mają ostre krawędzie.
  • Żwir – również może być wydobywany z dna rzek i jezior lub kopalni odkrywkowych, średnica jego ziaren wynosi od 2 do 16mm

Należy pamiętać o dobraniu odpowiednich proporcji piasku i żwiru w mieszance betonowej – generalnie przyjmuje się, że udział piasku w całości kruszywa powinien wynosi między 35 a 40%.

Technologia

  • 1