poniedziałek, 15 październik 2018 09:18

Jak korzystać ze światłowodu?

Światłowód, dzięki temu, że pozwala na osiągnięcie prędkości pobierania danych na poziomie ponad kilkuset Mbps, jest jedną z najszybszych odmian łączy internetowych przewyższających znacznie pod tym względem tradycyjne łącza kablowe. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich osób. Aby móc z niego skorzystać, trzeba wykonać kilka kroków.

Problemy z dostępnością światłowodów – z czego wynikają?

Światłowód jest nośnikiem informacji zbudowanym ze specjalnych komponentów. Składają się nań włókna szklane wysokiej jakości, otoczone dodatkowo powłokami ochronnymi. Aby możliwe stało się podłączenie światłowodu w danej lokalizacji, trzeba zebrać sporą grupę osób chętnych (np. z jednego osiedla), ponieważ dzięki temu koszt zostanie rozłożony.

Usługodawca internetu, który zdecyduje się na budowę łącza, musi ponieść bowiem określony nakład finansowy. Gdy będzie pewien, że w przeszłości nakład zwróci się za pośrednictwem usługobiorców korzystających z łącza, przekona go to do inwestycji.

Światłowód – jak się do niego podłączyć?

Łącze światłowodowe znajduje się w ofercie większości usługodawców i zwykle nie ma problemów z podłączeniem się do niego, jeśli spełni się określone warunki. Wymagana jest jednak cierpliwość. Po pierwsze, aby skorzystać z tego typu łącza, trzeba wejść na stronę WWW usługodawcy i znaleźć informację na temat lokalizacji, w których znajdują się punkty dostępowe. Jeśli chodzi o operatorów, którzy dają taką możliwość, znajduje się wśród nich INEA.

W tym celu wystarczy skorzystać ze specjalnej mapy, by znaleźć najbliższe miejscu docelowemu punkty dostępowe. Gdy są one znacznie oddalone (np. o kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów), należy zastanowić się nad zebraniem deklaracji mieszkańców z danej lokalizacji (którą może być np. osiedle bloków lub domków jednorodzinnych). Im więcej się ich zbierze, tym bardziej zwiększy się szanse na przeprowadzenie łącza światłowodowego.

Po zebraniu głosów konieczne jest jeszcze przygotowanie projektu sieci przez inwestora oraz uzyskanie przez niego wszelkich niezbędnych pozwoleń. Gdy sieć światłowodowa zostanie już zbudowania i skonfigurowana, wykonywany jest test. Jeśli zakończy się on pomyślnie, z przyszłymi użytkownikami podpisywane są umowy.

Technologia

  • 1