Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Jednym z elementarnych praw każdego pracownika jest możliwość wykonywania czynności służbowych w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Działania związane ze stanem BHP w zakładzie pracy leżą po stronie pracodawcy, co wynika z przepisów kodeksu pracy.

Dział: Biznes

Wyznaczenie właściwych zasad BHP w każdym zakładzie jest obowiązkiem pracodawcy. Musi on przeszkolić wszystkich pracowników, a także udostępnić im instrukcje BHP.

Dział: Biznes
czwartek, 07 czerwiec 2018 19:15

Odzież zgodna z przepisami BHP

Przepisy BHP, obowiązujące w każdym, rozwiniętym kraju świata, nakładają na pracowników podczas wykonywania zawodu, obowiązek używania odzieży ochronnej.

Dział: Biznes

Każdy z nas doskonale wie, że relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcami są bardzo różne. Wszystko zależy od samych ludzi jak i także od wielkości danej firmy.

Dział: Biznes

Technologia

  • 1