poniedziałek, 04 listopad 2019 13:31

Jak wygląda badanie lekarskie kierowców?

Badania kierowców Badania kierowców

Przyszły kierowca powinien pomyśleć nie tylko o dobrej szkole do nauki jazdy, ale także o odpowiednich badaniach. Przed rozpoczęciem nauki trzeba pokazać zaświadczenie od lekarza, które będzie podstawą do wyrobienia PKK czyli profilu kandydata na kierowcę.

Kiedy kierowca musi wykonać badanie lekarskie? 

Badanie lekarskie musi wykonać każdy przyszły kierowca oraz osoba, która ma terminowe prawo jazdy i potrzebuje je przedłużyć. Badanie ma na celu stwierdzenie braku zdrowotnych przeciwwskazań do prowadzenia samochodu. Kierowca powinien być zdrowy, po to, by nie stanowił zagrożenia na drodze (dla siebie i innych kierowców). Warto wiedzieć, że badanie kierowców to nie tylko badanie wzroku, w rzeczywistości jest ono o wiele bardziej rozbudowane i kompleksowe. Lekarz sprawdzi tu nie tylko słuch i wzrok, gdyż na zachowanie na drodze ma wpływ o wiele więcej czynników, w tym także ogólny stan zdrowia. Bez zaświadczenia o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą nawet nie ma po co przystępować do kursu prawo jazdy. 

Jaki lekarz bada kierowców? 

Lekarz wystawiający zaświadczenie kierowcy musi mieć do tego specjalne uprawnienia, choć oczywiście badania można zrobić w wielu miejscach. Lekarz badający kierowców powinien mieć odpowiednie kwalifikacje. Badanie lekarskie kierowca może zrobić w przychodni medycyny pracy. Warto pamiętać, że zaświadczenie od jakiegokolwiek lekarza nie będzie brane pod uwagę na kursie prawa jazdy. Często jednak w przychodniach przyjmują specjaliści, którzy mają uprawnienia by przeprowadzić badanie kierowców. Czasami szkoła nauki jazdy kieruje na badania do odpowiedniej placówki. Może się zdarzyć, że badania lekarskie są już wliczone w cenę kursu. 

Badanie na prawo jazdy i badanie zawodowych kierowców

Do badania na prawo jazdy kategorii A i B nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Na badanie należy przyjść po dobrze przespanej nocy, wcześniej nie spożywając alkoholu i środków odurzających. Jeśli kierowca ma wadę wzroku, powinien założyć okulary lub soczewki kontaktowe. Oczywiście należy ze sobą zabrać także dowód tożsamości. W przypadku chorób przewlekłych trzeba mieć ze sobą zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Wizyta rozpoczyna się od wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia oraz od przeprowadzenia przez lekarza orzecznika specjalnego wywiadu. Na tej podstawie specjalista wypełnia stosowne dokumenty. Oprócz tego lekarz dokona oceny stanu zdrowia narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz nerwowego. Podczas badania mierzy się także poziom glukozy we krwi. Po wykonaniu wyżej wymienionych badań, lekarz przeprowadza z przyszłym kierowcą rozmowę, której celem jest sprawdzenie stanu psychicznego pacjenta. Na pewno specjalista zada pytanie o stosowanie używek oraz o to czy badana osoba przyjmuje leki mające wpływ na kierowanie pojazdem. 

U osób, które ubiegają się o stanowisko kierowcy dodatkowo bada się pole widzenia, ocenia widzenie zmierzchowe oraz reakcje na olśnienie i widzenie barwy czerwonej. 

Zawodowi kierowcy podlegają badaniom profilaktycznym, wstępnym oraz okresowym. W zakres tych badań wchodzi wizyta u okulisty, laryngologa i neurologa. Badania obejmują perymetrię i nyktometrię, a także określa się stężenie cukru we krwi. Oprócz tego w zakres badania wchodzi psychotechnika - testy pisemne oraz aparaturowe.

Warto wiedzieć, że obecnie duża wada wzroku jak i daltonizm nie są przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy kategorii B. W takiej sytuacji lekarz zaleca przeważnie częstsze badania. Problem natomiast może się pojawić kiedy kierowca chce zrobić prawo jazdy na wyższe kategorie, w tym na przykład na samochody ciężarowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie : https://best-med.pl/medycyna-pracy/ 

Automoto

  • 1