czwartek, 08 sierpień 2019 20:52

Jak odwołać się od decyzji inspektora ITD?

Inspektor transportu Inspektor transportu

Przedsiębiorcy zajmujący się transportem drogowym muszą ściśle przestrzegać przepisów, aby zachować pełne bezpieczeństwo na drodze.

Chodzi zarówno o bezpieczeństwo przewożonego mienia lub osób, kierowców, jak i innych użytkowników drogi. Niestety czasami zdarzają się błędy lub celowe nadużycia. Wówczas zazwyczaj dochodzi do kontroli Inspektora Transportu Drogowego, który może nałożyć wysokie kary finansowe. Jednak, co w sytuacji, gdy kara została nałożona niesłusznie? Wówczas można odwołać się od takiej decyzji. W jaki sposób to zrobić?

Jak wysokie kary może nałożyć Inspektor Transportu Drogowego?

To, jakie kary i w jakich sytuacjach może nałożyć Inspektor Transportu Drogowego określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58). Analizując przepisy, można zatem dowiedzieć się, że zarówno kierowca, jak i podmiot wykonujący przewóz inne czynności związane z transportem, w przypadku naruszenia przepisów, może być obciążony karą finansową. W zależności od przewinienia, a także od tego, jaką rolę pełni dana osoba może to być jednorazowa od 50 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Co istotne, w niektórych przypadkach dochodzi do naruszenia kilku przepisów, wówczas kary sumują się, jednak nie mogą przekroczyć określonych progów, co również określają przepisy. Taka kara może sięgać nawet 40 000 zł.

W jaki sposób można odwołać od decyzji Inspektora Transportu Drogowego?

Od decyzji ITD przysługuje odwołanie. Pismo zawierające uzasadnienie odwołania należy wnieść do odpowiedniego organu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary. Do odwołania należy dołączyć dowód opłaty oraz wszelkie potrzebne dokumenty, które pozwolą ponownie rozpatrzyć sprawę. Niekiedy postępowanie w takich sprawach jest bardzo trudne. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, który specjalizuje się w tego typu sprawach np. z kancelarii https://www.kpmm.pl/. Co istotne, pełnomocnik taki może pomóc w przygotowaniu pisma, ale także reprezentować mocodawcę przed organami wszystkich instancji, w których będzie odbywać się postępowanie odwoławcze.

 

Biznes

  • 1