poniedziałek, 06 marzec 2017 13:21

O co zapytać w ankiecie pracowniczej?

Ankiety pracownicze to bardzo pomocne narzędzie w zarządzaniu firmą. Dzięki nim można badać pracowników pod różnymi kątami, na przykład sprawdzić ich poziom zadowolenia, dowiedzieć się, co sądzą o firmie oraz jakie mają propozycje na jej rozwój. Obecnie ankiety tego rodzaju można przeprowadzić też całkowicie samodzielnie z wykorzystaniem specjalnych generatorów ankiet. O co można wtedy zapytać?


Badania opinii pracowników przeprowadzane są w wielu firmach, ponieważ za ich sprawą pracodawca uzyskuje szeroką gamę wartościowych informacji o swojej firmie oraz pracownikach. Na podstawie zebranych informacji będzie mógł następnie wprowadzić odpowiednie zmiany, które będą dążyły do poprawy sytuacji biznesu.

Najczęściej przeprowadzane są takie ankiety jak ankieta zadowolenia pracownika czy też ankieta dotycząca mocnych i słabych stron firm, można też przeprowadzać ankiety służące do oceny pracowników, na przykład przełożonych. Poniżej prezentujemy kwestie, które często pojawiają się w ankietach pracowniczych:

W ankiecie można zapytać o następujące kwestie:

-działanie firmy i podejmowane kierunki rozwoju
-mocne i słabe strony firmy
-zadowolenie z poziomu wynagrodzenia
-satysfakcja z atmosfery panującej w pracy
-satysfakcja z komunikacji w firmie
-satysfakcja z możliwości rozwojowych
-satysfakcja z poczucia sprawiedliwości organizacyjnej
-satysfakcja z zakresu obowiązków
-zadowolenie z odczuwanego bezpieczeństwa zatrudnienia
-zadowolenie z relacji z przełożonymi

Naturalnie, to tylko wybrane zagadnienia, o które można zapytać, ponieważ ankieta dla pracowników może zawierać o wiele więcej kwestii. Gdy chodzi o odpowiedzi, mogą być one podawane na liście, można też wybrać pytania otwarte czy polegające na przydzielaniu punktów.

Z wykorzystaniem stron internetowych do tworzenie ankiet online uda ci się wykonać je samodzielnie – do wyboru jest wtedy wiele szablonów, dlatego można również oprzeć na nich swoje ankiety pracownicze. Generator będzie mógł również zebrać i przeanalizować odpowiedzi, dlatego nie trzeba będzie podliczać ich własnoręcznie.

Biznes

  • 1