piątek, 06 kwiecień 2018 06:24

Projekt przestrzeni magazynowej

Projekt przestrzeni magazynowej jest kluczowy ze względu na efektywność procesu składowania. Proces ten dzieli się na 4 etapy: przyjęcie towaru, składowanie właściwe, kompletację i wydawanie towaru. Hala musi uwzględniać więc strefę przyjęcia, składowania oraz strefę wydawania.

Projekt przestrzeni magazynowej jest kluczowy ze względu na efektywność procesu składowania. Proces ten dzieli się na 4 etapy: przyjęcie towaru, składowanie właściwe, kompletację i wydawanie towaru. Hala musi uwzględniać więc strefę przyjęcia, składowania oraz strefę wydawania. Dodatkowo nie wolno zapomnieć o przestrzeni niezbędnej do przechowywania sprzętów magazynowych, odpadów (dobrze jeśli strefa przeznaczona na odpady podzielona jest na podstrefy związane z poszczególnymi typami materiałów do recyklingu) oraz o zapleczu socjalnym.

Adaptacja przestrzeni magazynowej powinna być oparta o kilka istotnych zasad. Najefektywniej pracują składy jednokondygnacyjne. Takie hale są również znacznie tańsze w budowie. Koszty generowane są głównie przez koszt zakupu/dzierżawy gruntu. Miejsca magazynujące (stosy, regały magazynowe) powinny w miarę możliwości znajdować się w liniach prostych. Takie rozmieszczenie pozwala na optymalizacje transportu wewnętrznego. Transport powinien być odpowiednio dobrany do charakteru towarów i być ekonomiczny w użytkowaniu. Wybór środków transportujących musi uwzględniać nie tylko przestrzeń do wyznaczenia tras przenoszenia, ale również miejsce niezbędne do czynności około transportowych (załadunek, rozładunek). Wybór metody składowania (stosy, regały magazynowe) powinien w maksymalnym stopniu wykorzystać powierzchnię, wysokość hali i dostępną infrastrukturę.

W celu synchronizacji poszczególnych elementów procesów składowania wykorzystuje się obecnie zaawansowane systemy informatyczne. Zaprojektowanie takiego systemu wymaga precyzyjnego określenia charakteru magazynu, towarów, środków transportu. Identyfikacja wymaga zdefiniowania symboli miejsc składowania, metody kompletacji i kolejności wydawania asortymentów z magazynu. W oparciu o zebrane dane opracowywane są algorytmy postępowania.

Dzięki systemom możliwe jest bieżące tworzenie zestawień tabelarycznych stanu magazynu oraz nadzorowane procesów transportowych.

Informatyczny system wspomagania magazynu opiera się o skoordynowanie wysyłania informacji z poszczególnych stref magazynowania do centralnego nadajnika, który z kolei przekazuje impulsy do kolejnej strefy oraz rejestruje obraną procedurę. Zastosowanie takiego systemu pozwala również pracownikom na zoptymalizowanie podejmowanych czynności.

Stosowanie reguł logistyki magazynowej znacznie zwiększa efektywność składu. Wymaga jednak wprowadzenia w składach jednoznacznych procedur opartych na: zarządzaniu lokalizacjami, wprowadzenia systemu identyfikacji towarów np. za pomocą kodów kreskowych (najlepiej w oparciu o systemy globalne), dobrania i przestrzegania reguł poboru i wydawania towarów (FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), FEFO (pierwsze traci ważność, pierwsze wyjdzie) czy najrzadziej stosowane LIFO (pierwsze przyszło, ostatnie wyszło)) oraz obrania odpowiedniej strategii nadzoru. Wszystko to pozwala na optymalizacje przepływów towarów, przyczyniając się do maksymalizacji produkcji danego przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego zwiększenia zysków.

Biznes

  • 1