środa, 24 luty 2021 15:45

Adaptacja projektu – wszystko, co trzeba wiedzieć

adaptacja projektu adaptacja projektu Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Adaptacja projektu jest nieodzownym działaniem przed rozpoczęciem budowy. Przeprowadzić ją musimy zaraz po znalezieniu idealnego dla nas projektu domu. Co jednak istotne, zanim podejmiemy konkretne kroki, warto dowiedzieć się o adaptacji projektu wszystkiego, co najważniejsze...

  1. Czym jest adaptacja projektu?
  2. Projekt domu a rzeczywiste ułożenie na działce.
  3. Grunt na działce.
  4. Co jeszcze warto wiedzieć?

Nieodzownym elementem każdej budowy jest adaptacja projektu do warunków panujących na konkretnej działce. Idealnie widać to na przykładzie projektu domu koniczynka rex, który mimo że spełnia wszelkie standardy, w tym proekologiczne WT 2021, musi dodatkowo zostać poddany adaptacji. Na czym dokładnie polega, a także co się z nią wiąże? Poniżej znajdują się odpowiedzi na te pytania.

Czym jest adaptacja projektu?

Dla wielu osób pojęcie adaptacji projektu może brzmieć nieco enigmatycznie. Szybko jednak okaże się, że mimo iż jest to czynność konieczna, z reguły nie polega na skomplikowanych działaniach. Otóż, najprościej mówiąc, adaptacja projektu polega na pełnym przystosowaniu wybranego projektu budynku do warunków gruntowych, jak i parametrów naszej działki. W praktyce może to polegać, między innymi, na zmianie umiejscowienia drzwi wejściowych od strony południowej, przemieszczeniu okien, ale nawet ingerencji w szerokość budynku (choć niewielkiej). Wszystko, co możemy zmienić, a także w jakim zakresie, znajduje się w tzw. wykazie zmian dozwolonych dostarczonych razem z projektem (na inne modyfikacje musi wyrazić pisemną zgodę autor). Pamiętajmy, że bez adaptacji projektu nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

Projekt domu a rzeczywiste ułożenie na działce

Adaptacja projektu jest również niezbędna, aby całość przystosować do samego rozmiaru działki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek musi się znajdować w konkretnej odległości od granicy działki. Co więcej, rozporządzenie obejmuje także parametry dojścia do budynku, ale i podjazdu czy nawet umiejscowienie pojemnika na odpady. Właśnie tym zajmuje się profesjonalny architekt, który wykona dla nas adaptację projektu.

Grunt na działce

Gotowe projekty domów z reguł są budynkami uniwersalnymi. Jednakże musimy mieć świadomość, że grunt, na którym będzie stawiany nasz dom, może się bardzo intensywnie zmieniać w obrębie jednego terenu, nie mówiąc już o całym kraju, w którym podobne projekty zostaną zrealizowane. Dlatego też adaptacja projektu musi dodatkowo obejmować kompatybilność budynku z danym gruntem. Zadaniem architekta będzie więc określenie parametrów, jakie muszą spełniać fundamenty (ich szerokość oraz głębokość). Dzięki temu dom będzie zarówno trwały, jak i bezpieczny dla domowników.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dla każdej osoby chcącej się wybudować, równie istotne, jeśli nie najważniejsze są: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy dla terenu, na którym znajduje się działka. To właśnie w tych dokumentach możemy znaleźć bezwzględnie traktowane wytyczne odnośnie budynku, w tym: kąt nachylenia dachu, sposób jego pokrycia, szerokość elewacji, wysokość samego budynku. ale nawet i to, jak wiele naszej działki może zostać zabudowane. Celem tego typu działań jest uzyskanie jednolitej zabudowy na danym terenie. Również i pod tym kątem architekt musi przeprowadzić dogłębną analizę naszego gotowego projektu.