środa, 09 listopad 2022 16:05

Co musisz wiedzieć o aktualnej ustawie o odpadach?

Ustawa o odpadach Ustawa o odpadach pixabay

Ustawa o odpadach to akt prawny, który od momentu powstania w grudniu 2012 roku przeszedł wiele rozmaitych zmian, a wszystko po to, by gospodarowanie odpadami w Polsce stało się zgodne z prawem unijnym, a w praktyce zatriumfowała nad Wisłą gospodarka cyrkularna, czyli gospodarka obiegu zamkniętego.

Ustawa o odpadach to najważniejszy dokument regulujący sposób postępowania z odpadami różnych frakcji. Co trzeba wiedzieć o obowiązującej ustawie o odpadach i jakie zmiany w jej brzmieniu wprowadził 2022 rok?

 

Czego dotyczy i jakie przepisy zawiera ustawa o odpadach?

Ustawa o odpadach określa sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, a także nakłada różnorodne obowiązki na wytwórców i posiadaczy odpadów, które zasadniczo mają na celu ochronę środowiska poprzez właściwe zabezpieczenie odpadów oraz recykling odpadów. Ustawa o odpadach jest zbiorem przepisów, który funkcjonuje w ścisłym połączeniu z innymi aktami prawnymi, m.in. rozporządzeniami ministerialnymi. Jednym z ważniejszych rozporządzeń, do których wielokrotnie odwołuje się ustawa o odpadach, jest katalog odpadów zawierający kody odpadów i ułatwiający ich klasyfikację, a ta jest pierwszym krokiem do ustalenia tego, w jaki sposób postąpić z danym rodzajem odpadu i które przepisy szczegółowe w danym wypadku obowiązują posiadaczy odpadów. Ustawa o odpadach obliguje wytwórców odpadów m.in. do ewidencjonowania odpadów, ich zabezpieczenia, przetworzenia lub unieszkodliwienia. Obowiązkowa jest też w świetle jej przepisów segregacja odpadów, a hierarchia postępowania z odpadami, którą wprowadza ustawa o odpadach, nakazuje m.in. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz takie zagospodarowanie odpadów, które sprzyja ich ponownemu wykorzystaniu po przetworzeniu (recykling) lub ponownemu użyciu (reuse).

Gospodarowanie odpadami w firmie – przepisy ustawy o odpadach a praktyka

Dla firm produkujących odpady ustawa o odpadach jest zbiorem bardzo szczegółowych wytycznych dotyczących zasad zarządzania odpadami. Ustawa o odpadach nakłada na przedsiębiorców zresztą nie tylko liczne obowiązki, takie jak np. selektywna zbiórka odpadów czy utylizacja odpadów niebezpiecznych, ale też wprowadza różnorodne i dotkliwe sankcje, z którymi muszą się liczyć firmy działające wbrew przepisom. Ponieważ w praktyce zarządzanie odpadami nie jest zadaniem łatwym, wymaga specjalistycznej wiedzy, infrastruktury i fachowego wsparcia, przedsiębiorcy wytwarzający odpady współpracują z profesjonalnymi firmami gospodarującymi odpadami, które organizują często nie tylko odbiór odpadów czy prowadzą ich utylizację, ale pomagają w zgodzie z przepisami zorganizować firmom każdy etap zarządzania odpadami. Tego rodzaju działalność jest domeną funkcjonującej na terenie całego kraju firmy Stena Recycling, która od ponad 20 lat wspiera polskich i europejskich przedsiębiorców, tworząc kompleksowe i szyte na miarę rozwiązania dla firm w obszarze zarządzania odpadami. Stena Recycling jako lider w branży recyklingu koncentruje się przy tym na tym, by dostarczane przez nią usługi, takie jak odbiór, transport odpadów czy szkolenia nie tylko realizowały aktualnie obowiązujące przepisy, ale też podnosiły konkurencyjność firmy i sprzyjały oszczędnościom, np. poprzez zwiększenie efektywności recyklingu, optymalizację procesów logistycznych czy ogólnie – zamykanie obiegu surowców.

Ustawa o odpadach po nowelizacji z 2021 roku

Ustawa o odpadach w ostatniej nowelizacji została uzupełniona o szczegółowe przepisy związane z klasyfikacją odpadów budowlanych. Od 2022 roku odpady budowlane i rozbiórkowe przestaną być traktowane jako odpady komunalne. Została też określona ich definicja oraz zasady selektywnej zbiórki tego typu odpadów. Inne nowe zapisy, o które powiększyła się ustawa o odpadach, dotyczą warunków utraty statusu odpadów, reguł uznania materiału za produkt uboczny oraz szczególnie istotnych w prawodawstwie unijnym metod zapobiegania powstawania odpadów.