sobota, 10 grudzień 2022 12:54

Czy można jeszcze kupić obligacje antyinflacyjne?

jak działają obligacje antyinflacyjne wyjaśnia CzasObligacji.pl jak działają obligacje antyinflacyjne wyjaśnia CzasObligacji.pl pxiabay

Bijąca kolejne rekordy inflacja powoduje, że środki przechowywane na lokatach znacznie tracą na wartości. Coraz więcej ludzi zaczyna interesować się przez to obligacjami indeksowanymi inflacją. Czym są i czy można jeszcze kupić obligacje antyinflacyjne?

Czym są obligacje antyinflacyjne?

Obligacje indeksowane inflacją, to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, które są ściśle powiązane ze stopami procentowymi oraz wskaźnikiem inflacji. Obligacje antyinflacyjne umożliwiają osiąganie regularnego zysku w postaci odsetek, niemających co prawda stałej wysokości, a zależnych od wysokości inflacji oraz marży.

Te papiery wartościowe funkcjonują podobnie jak lokaty bankowe, a dokładnie jak działają obligacje antyinflacyjne wyjaśnia CzasObligacji.pl. W skrócie za pożyczenie pewnej kwoty danemu podmiotowi, otrzymuje się odsetki od kapitału.

Jakie są rodzaje obligacji antyinflacyjnych?

Obligacje indeksowane inflacją dostępne są w 4 wariantach różniących się oprocentowaniem:

 1. 4-letnie obligacje - 7%,
 2. 10-letnie obligacje - 7,25%,
 3. 6-letnie obligacje ROS - 7,20%,
 4. 12-letnie obligacje ROD - 7,50%.

Co warte zaznaczenia, 2 ostatnie typy, czyli ROS i ROD, to obligacje rodzinne i stworzone są jedynie dla beneficjentów programu 500+, z zaznaczeniem, że nie można wydać więcej, niż otrzymało się z wyżej wymienionego programu, tj. dla jednego dziecka 6000 zł rocznie.

Obligacje antyinflacyjne rodzinne charakteryzują się corocznym kapitalizowaniem odsetek i wypłacania ich z końcem okresu oszczędnościowego.

Czy można jeszcze kupić obligacje antyinflacyjne?

Obligacje indeksowane inflacją są w ciągłej sprzedaży, co miesiąc pojawia się nowa oferta. Są to czteroletnie papiery wartościowe, charakteryzujące się zmiennym oprocentowaniem, których odsetki wypłacane są co roku.

Cena zakupu 1 obligacji antyinflacyjnej jest niezmienna i stała, wynosi ona 100 zł. Te papiery wartościowe nabyć mogą:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje społeczne,
 • organizacje zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje wpisane do Krajowego rejestru Sądowego.

Dopuszczona jest również możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania. Przedterminowy wykup obligacji antyinflacyjnych wiąże się z uiszczeniem opłaty określonej w liście emisyjnym. Dla papierów wartościowych, które zostały zakupione po 1 kwietnia 2015 roku, wynosi ona 70 groszy dla tych z krótszym terminem oraz 2 zł dla tych z dłuższym.

Jak można kupić obligacje antyinflacyjne?

Obligacje antyinflacyjne można zakupić:

 • w oddziałach PKO BP,
 • w punktach obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP,
 • na stronie Obligacji Skarbowych,
 • pod numerami telefonu 801 310 210 lub 48 81 535 66 55.
 • Co ważne, po dokonaniu zakupu obligacji antyinflacyjnych dokonywanie operacji z nimi związanych możliwe jest w każdym punkcie obsługującym te papiery wartościowe, niezależnie od miejsca ich zakupu.