sobota, 12 czerwiec 2021 17:49

Czym są systemy oddymiania?

Systemy oddymiania Systemy oddymiania pixabay

Wybuch pożaru to sytuacja w której poważnie zagrożone jest życie ludzkie. Nie wszystkie budynki posiadają zraszacze, które pozwalają powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.

Spotykanymi rozwiązaniami są np. systemy oddymiania, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka zatrucia się dymem, który w przypadku palenia się różnych materiałów, może być silnie toksyczny.

 

Systemy oddymiania - klasyfikacja

Takie rozwiązanie najczęściej spotyka się w budynkach, w których jednorazowo przebywa wiele osób. Mogą to być m.in. szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, galerie handlowe, itd. Systemy oddymiania w przypadku niektórych obiektów są prawnie wymagane, by budynek został dopuszczony do użytku.

Systemy te można podzielić na dwie kategorie: systemy oddymiania grawitacyjnego oraz systemy oddymiania mechanicznego. Metoda grawitacyjna opiera się na podstawowych założeniach fizyki. Polega na zamontowaniu odpowiednich okien lub klap oddymiających na dachu lub fasadzie budynku, przy jednoczesnym zastosowaniu właściwego napowietrzenia, czyli np. okien, które załączone są do systemu oddymiania. Rozwiązanie to spotykane jest m.in. na klatkach schodowych. System ten ma wspomóc bezpieczną ewakuację ludzi z budynku.

Oddymianie mechaniczne polega na zastosowaniu wentylatorów, które mają wspomóc systemy oddymiania grawitacyjnego. Pozwalają sprawnie wyprowadzić zadymione powietrze poza budynek, zwiększając szansę na sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z budynku.

Systemy oddymiania mogą zostać aktywowane automatycznie lub ręcznie. W przypadku automatycznego systemu, uruchamiany jest, gdy czujka wykryje zadymienie, a następnie prześle sygnał do centrali, która uruchomi procesy oddymiania. Ręczne uruchomienie systemu może polegać na własnoręcznym aktywowaniu systemu oddymiania, poprzez wciśnięcie przycisku czy przekręcenie klucza.

Czy systemy oddymiania są potrzebne?

Oczywiście, że tak. Dlatego w przypadku niektórych rodzajów budynków, są wręcz wymogiem prawnym, który jest jednym z elementów składowych dopuszczających budynek do użytku.

Takie rozwiązanie w przypadku wybuchu pożaru pozwala ograniczyć ryzyko związane z zadymieniem pomieszczeń, które mogłoby doprowadzić do zatrucia się osób opuszczających budynek, jednocześnie wdychających zatrute powietrze.