czwartek, 12 styczeń 2023 11:47

Czym są wykresy świecowe?

Saxo Forex broker Saxo Forex broker pixabay

Traderzy podczas dokonywania transakcji często wykorzystują informacje, które pozwalają im zrozumieć trendy cenowe. Wiele informacji można znaleźć na wykresie świecowym, co rzecz jasna nie oznacza wcale, że ryzyko inwestycji jest mniejsze. Dziś przedstawimy Wam ważne informacje na temat wykresów świecowych.

Czym są wykresy świecowe?

Na początek należy dowiedzieć się, czym są wykresy świecowe. Zasadniczo jest wiele różnych rodzajów wykresów. Jednak mało jest takich, które wykorzystują traderzy na całym świecie i to np. do analizy instrumentów pochodnych czy choćby ceny walut. Właśnie takim typem wykresu jest wykres świecowy. Dostarcza on ważnych informacji na temat tego, co dzieje się z ceną. Niektóre świece mogą tworzyć różnego rodzaju formacje, czyli układy, które w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi pozwalają na przewidywanie kierunku zmian, do jakich będzie dochodzić w notowaniach. Wyobraźcie sobie, że historia wykresów świecowych jest naprawdę długa. Były one wykorzystywane już w XVII wieku podczas transakcji w ramach handlu ryżem. Okazuje się jednak, że wykresy świecowe wykorzystuje się na szeroką skalę także obecnie choćby w czasie handlu walutami czy spekulacji na rynku złota. Trzeba jeszcze pamiętać o podstawowych założeniach w analizie technicznej. "Co" jest w tym przypadku ważniejsze niż "dlaczego", gdyż "co" odnosi się do ruchów ceny, natomiast "dlaczego" odnosi się do wyników finansowych czy wiadomości. Pamiętajcie jeszcze, że wszystkie dostępne informacje są odzwierciedlane w cenie. Ale z drugiej strony cena nie musi odzwierciedlać wartości instrumentu. Duże znaczenie ma także to, że rynki mają tendencję do fluktuacji. 

Co można znaleźć na wykresach świecowych?

Na wykresie świecowym świeczki przedstawiają ruchy cen, ale w danym okresie czasu. Mogą dostarczać też innych przydatnych informacji, do których zaliczamy choćby nastroje rynkowe. Każdy trader Saxo Forex broker musi umieć odczytywać wykresy świecowe, które później będzie wykorzystywać przy wybranej strategii. Wykresy świecowe są trudniejsze do odczytania, gdyż nie składają się z prostych linii, lecz z pojedynczych świeczek. Ale z drugiej strony zawierają sporo informacji w porównaniu choćby z wykresami liniowymi. Każdy wykres świecowy składa się z korpusu, który przedstawia poziomy otwarcia i zamknięcia w danym przedziale czasowym. Jeżeli więc wykres jest wyświetlany w interwale jednogodzinnym, to korpus każdej świeczki będzie pokazywać cenę zarówno otwarcia, jak i zamknięcia, biorąc pod uwagę okres jednej godziny. Górna i dolna linia korpusu świecy reprezentuje ruch ceny. Może wskazywać zarówno na wzrost, jak i na spadek. Duże znaczenie mają też kolory korpusu. Jeżeli świeczka jest bycza, to znak, że cena wzrosła. Jeżeli świeczka jest niedźwiedzia to oznacza, że cena spadła, przy czym kolory można dopasować do własnych preferencji. Po zamknięciu poprzedniej świecy zaczyna formować się nowa i najczęściej punktem wyjścia jest poziom zamknięcia poprzedniej świecy. Jeżeli na rynku pojawi się luka cenowa, to oczywiście może spowodować to wyjątki. Wykresy świecowe walut można wykorzystywać w technicznej analizie np. na rynku walutowym. 

Dlaczego japońskie świece są tak ważne?

Japońskie świece pozwalają na głębszą analizę i poznanie informacji, dzięki którym traderzy mogą dostrzec dany trend. Swojej analizy muszą dokonywać biorąc pod uwagę długość cienia, kolor, ale też różne formacje japońskich świec. Warto jeszcze wiedzieć, że długość cienia wskazuje zarówno najwyższy, jak i najniższy punkt, który jest osiągnięty przez cenę, biorąc pod uwagę dane aktywa.