wtorek, 19 kwiecień 2022 13:35

Czym zajmuje się pośrednik na rynku nieruchomości?

nieruchomości w Bydgoszczy nieruchomości w Bydgoszczy pixabay

Pośrednik nieruchomości to osoba, która ma za zadanie przeprowadzić klientów przez cały proces kupna lub sprzedaży nieruchomości. Agent wykonuje zadania związane z obsługą prawną, obsługą klientów i zajmuje się marketingową częścią transakcji, która jest niezwykle ważna by proces kupna lub sprzedaży zakończył się pomyślnie.

W poniższym artykule przedstawimy szerzej czym zajmuje się i jakie stawia się wymagania przed pośrednikiem nieruchomości.

Pośrednik nieruchomości musi być osobą lubiącą pracę z klientem, a także musi posiadać pewną wiedzę i kwalifikację. Musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Posiadać minimum wykształcenie średnie i być osobą niekaraną. To trzy podstawowe czynniki, które musi posiadać każdy pośrednik nieruchomości, kolejne zależą od biura, w którym jest zatrudniony. I tu mile widziana jest znajomość przepisów prawnych, które związane są z obrotem nieruchomościami, a także kruczków prawnych dotyczących prawa budowlanego. Dzięki temu pośrednik jest w stanie wychwycić nieprawidłowości przed zawarciem umowy. Osoba na stanowisku pośrednika nieruchomości powinna odznaczać się też umiejętnościami interpersonalnymi, bardzo dobrze odbierana jest też umiejętność negocjacji.

Do głównych zadań pośrednika nieruchomości należy sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Po zapoznaniu się ze stanem pośrednik może określić czy dana nieruchomość jest wiarygodna i warto podjąć współpracę w zakresie jej kupna lub sprzedaży. W sprawdzenie stanu nieruchomości wpisuje się również dokładne sprawdzenie dokumentacji własnościowej i potwierdzenie czy na danej nieruchomości jest obciążenie hipoteczne lub zadłużenie, czy jest wolna od wszelkich zadłużeń. Kolejnym ważnym zadaniem jakie wykonuje pośrednik jest rozeznanie się w rynku lokalnym (np. nieruchomości w Bydgoszczy). Dzięki takiemu rozeznaniu może określić czy cena za sprzedaż nieruchomości jest adekwatna. Dodatkowo musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu wyceny, gdyż cena ustalona przy sprzedaży powinna być dość spójna z wyceną rzeczoznawcy. W innym przypadku klienci, którzy starają się o kredyt hipoteczny mogą mieć problemy z jego pozyskaniem. Dlatego praca pośrednika nieruchomości, który jest dobry w swoim fachu jest bardzo istotna. Kolejną rolą pośrednika jest pomoc klientom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z nieruchomością. Zalicza się do tego sporządzenie umowy, ustalenie terminu wizyty w kancelarii notarialnej, współpraca z doradcą kredytowym. Ponadto praca osoby na stanowisku pośrednika wiąże się też z atrakcyjnym przedstawieniem oferty w przypadku sprzedaży nieruchomości i umieszczeniem jej na popularnych portalach sprzedażowych, a także na stronie internetowej biura (np. mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz). Do zadań należy też stały kontakt z klientem i udzielanie odpowiedzi na pytania, a także prezentacja sprzedawanej nieruchomości.

Podsumowując praca pośrednika nieruchomości to szereg czynności, które musi doprowadzić do końca by finalnie sprzedaż lub zakup nieruchomości zakończyła się sukcesem. Dobry pośrednik nieruchomości to osoba, która będzie towarzyszyć klientowi przez cały proces potrzebny do sfinalizowania transakcji.