wtorek, 15 wrzesień 2020 15:23

Dla kogo odzież robocza z elementami odblaskowymi?

Odzież robocza Odzież robocza

Przestrzeganie regulaminu BHP powinno być bezwzględnie wdrożone w życie przez pracodawcę oraz pracowników. Regulamin BHP jak wiadomo, odnosi się do dosyć szerokiego spektrum zakazów i nakazów jakie spoczywają na ludziach pełniących swoje obowiązki zawodowe.

Może to być używanie odpowiedniego sprzętu, przestrzeganie odpowiednich procedur, odbycie szkoleń oraz wiele innych aspektów z jakimi mają styczność pracownicy i pracodawcy. W tym artykule chcemy skupić się na nieco wąskim wycinku jakim jest konieczność noszenia odzieży zgodnej z zasadami BHP – dokładniej mówiąc odzieży odblaskowej.

Kto i kiedy powinien nosić odzież ostrzegawczą?

Obowiązek noszenia środków ochrony indywidualnej zależy przede wszystkim od oceny ryzyka zawodowego występującego w określonym miejscu pracy. Dlatego też przedsiębiorcy powinni wspólnie ze specjalistami od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ocenić ryzyko potencjalnych zagrożeń z jakimi mogą się spotkać pracownicy. W dalszych krokach powinna zostać ustalona lista konkretnych działań mających na celu zmniejszyć ryzyko wystąpienia potencjalnych wypadków.

Odzież robocza z elementami ostrzegawczymi zazwyczaj jest stosowana w pobliżu ruchu drogowego. Poza tym są to także operatorzy wózków widłowych, drwale, służby ratownicze oraz każdy kto uzna za stosowne zwiększenie swojej widoczności poprzez ubranie odzieży ostrzegawczej.

Elementy ostrzegawcze zazwyczaj są umieszczane na następujących elementach garderoby: kurtka robocza, bluza robocza, spodnie robocze, buty robocze.

Jakie normy powinna spełniać odzież ostrzegawcza?

Odzież ostrzegawcza podlega licznym normom. Między innymi EN-PN 471, która określa minimalną powierzchnię odzieży jaką powinien pokrywać materiał fluorescencyjny oraz odblaskowy. Odzież najwyższej klasy (klasa 3) w 80% pokryta jest materiałem fluorescencyjnym oraz w 20% materiałem odblaskowym. Poza tym, kupując odzież ostrzegawczą często można się spotkać z norma EN-PN 496, która definiuje kwestie związane z niepalnością.

Odzież ostrzegawczą wyposażoną w elementy odblaskowe oferuje każdy dobrze wyposażony sklep BHP np. https://www.robartbhp.pl/