czwartek, 17 czerwiec 2021 12:07

Instalacje i wyposażenie elektryczne w obiektach przemysłowo - biurowych

eneria eneria Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowo-biurowych powinny być zawsze zaprojektowane i wykonane tak, aby w przewidywanym czasie ich użytkowania spełniały one wszystkie obowiązujące wymagania dotyczący pełnej sprawności technicznej jak i zapotrzebowania na moc.

Kompleksowe rozwiązania eletryczne w tych budynkach powinny charakteryzować się niezawodnością dosta energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem użytkowania, do którego zalicza się ochronę przed porażeniem prądem, przepięciami, pożarem, ochroną ludzi oraz środowiska. Instalacje te nie powinny również stwarzać niebezpieczństwa skażenia środowiska oraz nadmiernych wartości hałasu, drgań, temperatury czy pola magnetycznego. Jakie są inne wymagania dotyczące instalacji w budynkach? Zapraszamy do lektury!

 

1. Podstawowe wymagania instalacji elektrycznych

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych w obiektach przemysłowo-biurowych

1. Podstawowe wymagania instalacji elektrycznych

Wszystkie instalacje elektryczne w obiektach przemysłowo-biurowych muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby przystosowanie istniejącej instalacji  do nowych zadań przy zmianie ich proflu było stosunkowo łatwe. Obecne czasy wymuszają wprowadzanie coraz to nowszych profili, które przystosowane są do podejmowania coraz to nowszych nowych zadań. Takie kompleksowe rozwiązania energetyczne przewidują zmianę rodzaju, liczby oraz mocy znamionowej i rozmieszczenia odbiorników energii elektrycznej. Poprzez zmianę ilości, a także miejsc instalacji skrzynek zasilających i przyłączeniowych możliwe jest przystosowanie danej instalacji do pełnienia nowych funkcji w bardzo prosty sposób w relatywnie krótkim czasie bez konieczości przeprowadzania uciążliwych i skomplikowanych prac rewitalizacyjnych. Tego typu kompleksowe rozwiązania energetyczne można znaleźć na stronie https://eneria.pl/

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych w obiektach przemysłowo-biurowych

Aby zapewnić bezpieczną i sprawnie działającą instalację elektryczną w obiektach przemysłowo-biurowych, w których występuje wilgotne powietrze, a także na zewnątrz tych budynków niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich gniazd wtyczkowych, które posiadają obudowę odporną na czynniki zewnetrzne. Wewnątrz budynków, w częściach biurowych zazwyczaj montowane są gniazda 30 centymetrów nad podłogą, chociaż tak naprawdę wszystko zależy od przeznaczenia budynku oraz specyficznych wymagań klienta, który zamawia projekt kompleksowego rozwiązania energetycznego dla swojego budynku. Należy pamiętać, że przy projektowaniu sprawnej i funkcjonalnej instalacji bardzo ważna jest znajomość przepisów oraz norm, określających wymogi stawiane stosowanym w obiektach przemysłowo-biurowych instalacjom elektrycznym. Gwarancję takich rozwiązań znajdziesz na stronie https://eneria.pl/oferta/instalacje-elektryczne/