środa, 13 styczeń 2021 14:29

Jak i gdzie złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy?

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Każdego roku kilkunaście tysięcy pracowników ulega wypadkom, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wielu z nich składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczyciel może jednak odmówić przyznania odszkodowania lub poszkodowany może uznać, że zaproponowana suma jest zbyt niska. Dlatego istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. W dalszej części artykułu zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela.

Jaka wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy?

Prawa pracownika obejmują możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania od ZUS pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków służbowych. ZUS przyznaje odszkodowania w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy ZUS może nie przyznać odszkodowania?

Pracownicy którzy nie kwalifikują się do uzyskania jednorazowego odszkodowania, to ci którzy doprowadzili do wypadku pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających. Pracownicy niekwalifikujący się do przyznania odszkodowania to również ci, którzy doprowadzili do wypadku z premedytacją. Odszkodowanie nie zostanie przyznane również, jeżeli do wypadku doszło wskutek rażącego zaniedbania ze strony pracownika.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypadku w pracy – do kiedy można złożyć i gdzie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypadku w pracy należy złożyć w ciągu 30 dni, od doręczenia przesyłki zawierającej decyzję. Jeżeli z ZUS zostaje dostarczona za pomocą listu ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, termin liczony jest od dnia poświadczenia odbioru. Pisemne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypadku w pracy może zostać złożone w oddziale ZUS osobiście lub wysłane drogą pocztową.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypadku w pracy – czy można napisać samemu?

Nie warto korzystać z gotowych formularzy dostępnych w internecie. Niestety większość odwołań od decyzji ZUS wymaga długiej i zaciętej walki w sądzie. Wygranie sprawy sądowej za pomocą źle skonstruowanego odwołania jest praktycznie niemożliwe. Dlatego odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać przygotowane przez profesjonalistę.