wtorek, 25 sierpień 2020 16:06

Jak prawidłowo stosować środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin Środki ochrony roślin

Nowoczesne środki ochrony roślin to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych we współczesnej produkcji rolnej. Jednak, jak każda substancja chemiczna, niewłaściwie użyte mogą one stanowić poważne zagrożenie dla upraw, zwierząt i ludzi. O czym należy pamiętać, aby prawidłowo stosować środki ochrony roślin?

Integrowana ochrona roślin

Przede wszystkim należy pamiętać, że środki chemiczne nie są jedyną dostępną metodą ochrony upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Poza samym zwalczaniem zagrożeń bardzo istotne jest przede wszystkim zapobieganie im.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakłada na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek korzystania w pierwszej kolejności z niechemicznych sposobów ochrony upraw. Zalicza się do nich m.in. stosowanie:

  • Płodozmianu,
  • Odpowiedniej agrotechniki,
  • Właściwych odmian, charakteryzujących się mniejszą podatnością na choroby i szkodniki,
  • Zrównoważonego nawożenia i nawadniania,

a także innych metod integrowanej ochrony roślin. Kiedy okażą się one nieskuteczne, konieczne będzie sięgnięcie po odpowiedni środek chemiczny.

Dobór właściwego preparatu

Wszystkie uprawy wymagają stałej kontroli, która pozwoli wykryć zagrożenie w początkowej fazie, gdy jest najłatwiejsze do zwalczenia. W przypadku zaobserwowania chwastów, szkodników lub pierwszych objawów choroby, konieczna będzie ich poprawna identyfikacja. Tylko wtedy możliwy będzie wybór skutecznego środka do zwalczania problemu.

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania można znaleźć w rejestrze prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykorzystywane preparaty powinny pochodzić tylko z legalnych źródeł.

Kolejnym krokiem jest dobór odpowiedniej dawki oraz jej prawidłowa aplikacja przy użyciu sprawnego sprzętu. Szczegółowe informacje dotyczące właściwego użytkowania każdego preparatu oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa znajdują się zawsze na dołączonej do niego ulotce, z którą koniecznie trzeba się zapoznać przed wykonaniem oprysku.

Nowoczesne środki ochrony roślin o szerokim spektrum działania, przeznaczone do różnego rodzaju upraw, oferuje rolnikom firma Syngenta. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz pod adresem: https://www.syngenta.pl/.

Media

artykuły sponsorowane copywriting