niedziela, 24 kwiecień 2022 13:38

Jak wysokie stopy procentowe wpływają na naszą zdolność kredytową?

zdolność kredytowa zdolność kredytowa pixabay

Rosnące stopy procentowe stały się faktem, i choć mówi się o nich głównie w kontekście wyższych rat kredytów, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mają one również wpływ na naszą zdolność kredytową. Czy w dobie wysokich stóp procentowych trudniej jest otrzymać finansowanie?

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy bank, zanim zdecyduje się udzielić finansowania, analizuje zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Mają na nią wpływ przede wszystkim wysokość zarobków oraz źródło dochodów. Nie bez znaczenia są również bieżące koszty utrzymania oraz liczba osób, jaka pozostaje na utrzymaniu kredytobiorcy. Zdolność kredytowa określa, czy klient będzie w stanie spłacać raty kredytu w ustalonym w umowie terminie. Jest ona sprawdzana bez względu na to, czy ubiegamy się o kredyt hipoteczny, na samochód czy gotówkowy.

Wysokie stopy procentowe, a zdolność kredytowa

Stopy procentowe w sposób bezpośredni wpływają na wysokość raty kredytu. Im wyższe, tym wyższą ratę przyjdzie nam zapłacić. Jak się okazuje, wraz ze wzrostem stóp procentowych, zmniejsza się nasza zdolność kredytowa. Wyższe raty będą bowiem pochłaniać znacznie większą część domowego budżetu, dlatego też banki będą staranniej dobierać klientów - głównie tych, którzy posiadają wysokie zarobki. Obecnie bardzo problematyczna staje się również inflacja, która "zjada" zarobki. Scenariusze ekonomistów dotyczące najbliższej przyszłości nie są optymistyczne - choć najprawdopodobniej inflacja będzie spadać, to jednak tempo spadku prognozowane jest jako niskie. Dlatego też szacuje się, że spadek zdolności kredytowej może dotyczyć nawet 45% osób, które dziś wnioskują o udzielenie finansowania, zwłaszcza o charakterze hipotecznym.

Jak otrzymać kredyt przy wysokich stopach procentowych?

Otrzymanie kredytu przy rosnących stopach procentowych może finalnie okazać się znacznie trudniejsze, lecz nie jest niemożliwe. Wiele zależy na przykład od wysokości wkładu własnego (w przypadku kredytu hipotecznego) bądź kwoty finansowania, o jaką wnioskujemy. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które w przyszłości chcą ubiegać się o kredyt, jest udanie się do doradcy kredytowego, który - dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem - jest w stanie ocenić, czy bank udzieli nam finansowania na konkretnych warunkach. Z zakresem usług doradcy kredytowego można zapoznać się na stronie internetowej  www.mdyrda.pl. Co ważne, po poradę najlepiej udać się z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku do czasu, w którym zamierzamy wnioskować o kredyt. Zmieniające się realia rynkowe sprawiają bowiem, że zmieniają się także wymagania, jakie banki stawiają swoim klientom.