wtorek, 20 luty 2024 14:23

Kwalifikacje na elektryka - czy warto?

kurs instalatora pomp ciepła kurs instalatora pomp ciepła pixabay.com

Pomiary elektryczne dają pewność bezpieczeństwa działania instalacji. Sprawnie działająca instalacja elektryczna to podstawa, aby nie stanowiła ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Zawsze będzie potrzeba na osoby, które będą w stanie wykonać pomiary instalacji elektrycznej.

 

Pomiary elektryczne w praktyce - kto może je wykonywać?

Do pomiarów instalacji elektrycznej może przystąpić osoba, która ma kwalifikacje. Konsumenci mają prawo żądać od elektryka o potwierdzenie posiadania odpowiednich umiejętności posiadanym zaświadczeniem. Zdobycie takich uprawnień SEP nie jest trudne. Wystarczy zapisać się na szkolenie wchodząc na kursy-zawodowe24.pl. W przyszłości będzie można pomyśleć o tym, aby poszerzyć zakres swoich kompetencji, zapisując się na kurs instalatora pomp ciepła. Zdobycie nowych umiejętności okaże się ogromną zaletą, dzięki czemu będzie można poszerzyć grono klientów. Co za tym dalej idzie, zarobki będą rosnąć.

Pomiar instalacji elektrycznej - co należy wiedzieć?

Jak wyglądają w praktyce pomiary elektryczne? Cały proces obejmuje cztery podstawowe kroki:

  1. Oględziny całej instalacji elektrycznej. Specjalista, który będzie dokonywał pomiarów elektrycznych, musi sprawdzić to czy gniazdka nie znajdują się za blisko wody. Ważne jest również sprawdzenie rozmieszczenia kontaktów, które muszą znajdować się na odpowiedniej wysokości.
  2. Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji. W trakcie badania sprawdzane będzie natężenie prądu, które płynie przez izolację w momencie, kiedy zostanie do niego przyłożone napięcie stałe.
  3. Impedancja pętli zwarcia. Kolejne badanie, które sprawdza czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa działają w odpowiedni sposób.
  4. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Badaniu podlega wyłącznik różnicowoprądowy, który musi doprowadzić do odcięcia prądu, jeżeli dojdzie do pojawienia się napięcia elektrycznego na obudowie z metalu.

Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych

W zakresie wykonywania pomiarów należy odwołać się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, które nakładają obowiązek na wszystkich właścicieli oraz zarządców nieruchomości. Kontrola instalacji i urządzeń elektrycznych powinna być wykonywana co pięć lat. Są wyjątki od tej sytuacji, które dokładnie omówione są w owych przepisach.

Analiza parametrów sieci instalacji elektrycznych to bardzo ważny temat dla osób chcących podejmować inwestycje budowlane i nie tylko. Elektrycy wykonują pomiar rezystancji uziemień i wiele innych. Zajęcie dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawsze się znajdzie.