środa, 27 marzec 2024 12:03

Na czym polega faktoring cichy? Kiedy z niego skorzystać?

faktoring cichy faktoring cichy pexels

Usługi faktoringowe cieszą się rosnącą popularnością w wielu krajach, także w Polsce. Nic dziwnego: pozwalają ograniczyć zatory płatnicze i budować wizerunek profesjonalnie działającego przedsiębiorstwa. W zależności od specyfiki firmy możesz zdecydować się na różne warianty umożliwiające zachowanie płynności finansowe, w tym faktoring cichy. Czym różni się on od faktoringu jawnego? Jak to działa? Kto może i kto powinien z niego korzystać? Wyjaśniamy.

1. Faktoring cichy - na czym polega?

2. Czym faktoring cichy różni się od faktoringu jawnego?

3. Jak skorzystać z faktoringu cichego?

4. Kiedy warto wybrać faktoring niejawny?

5. Faktoring cichy - zagrożenia i szanse

Ile kosztuje faktoring cichy? Na koszty faktoringu cichego składają się przede wszystkim proporcjonalnie wyliczane odsetki faktoringowe oraz prowizja przygotowawcza. Sporo informacji na temat takiej możliwości znajdziesz na stronie https://efaktor.com.pl/oferta/faktoring-cichy/.

Faktoring cichy - na czym polega?

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych definicji. Istotą faktoringu cichego, określanego także jako faktoring niejawny lub faktoring tajny, jest fakt, że kontrahent nie jest informowany o cesji oraz nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności. Cała procedura nie zmienia w żaden sposób obowiązków kontrahenta, który po prostu opłaca faktury. Różnica w przypadku faktoringu cichego polega na tym, że pieniądze trafiają na konto faktora.

Schemat przebiega podobnie jak w faktoringu jawnym. Najpierw sprzedawca lub usługodawca wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, faktor przelewa mu środki już w dniu wystawienia faktury, ząś płatnik reguluje zobowiązania zgodnie z terminem podanym na dokumencie.

Czym faktoring cichy różni się od faktoringu jawnego?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, faktoring cichy i faktoring jawny różnią się przede wszystkim brakiem ujawnienia cesji oraz pominięciem informowania płatnika o finansowaniu faktury. Tym samym nie ma konieczności uzyskiwania zgody na cesję wierzytelności. Okazuje się, że nie trzeba również przejmować się ewentualnymi zapisami o zakazie cesji wierzytelności.

W przypadku faktoringu jawnego środki trafiają więc bezpośrednio na konto firmy faktoringowej, która nabywa prawa do wierzytelności z faktur. Faktoring cichy zaś oznacza kierowanie należności na konto sprzedawcy (faktoranta). Instytucja finansowa ma dostęp do tego rachunku i może monitorować przepływ środków między płatnikiem a sprzedawcą, przy zachowaniu anonimowości w transakcji.

Istotną różnicą między faktoringiem cichym a jawnym jest także różnica w wysokości udzielanej sprzedawcy kwoty zaliczki, znanej również jako prefinansowanie. W przypadku faktoringu jawnego może ona wynosić nawet 90% kwoty brutto faktury. Cichy faktoring oznacza zaliczkę ograniczoną nawet do 75% kwoty brutto faktury. Rozbieżność ta związana jest z większym ryzykiem faktora i stosowaniem przez instytucję finansową mechanizmu podzielonej płatności.

Jak skorzystać z faktoringu cichego?

Finansowanie za pomocą faktoringu cichego opiera się głównie na zaufaniu między stronami umowy faktoringowej, gdyż nie ma w zasadzie instrumentów umożliwiających weryfikację przez firmę faktoringową poprawności i niepodważalności faktur. Z tego właśnie względu uruchomienie finansowania w formie cichego faktoringu wymaga:

  • udzielenia pełnomocnictwa do rachunku bankowego, na który trafią środki z tytułu płatności za faktury,
  • ustanowienia zabezpieczenia majątkowego, na przykład poprzez zastaw na ruchomościach.

Kiedy warto wybrać faktoring niejawny?

Cichy faktoring z pewnością nie jest szczególnie popularnym instrumentem, natomiast nie brakuje firm, które chętnie po niego sięgają. Jakie są powodu takiej decyzji? Główne motywacje to:

  • chęć szybszego uzyskania środków z tytułu wystawionych faktur,
  • dążenie do zachowania płynności finansowej,
  • chęć utrzymania pozytywnych relacji z kontrahentami,
  • możliwość pozyskania środków na inwestycje lub bieżące wydatki.

Faktoring cichy - zagrożenia i szanse

Głównym powodem, dla którego klienci wybierają faktoring cichy zamiast jawnego, jest konieczność poradzenia sobie z klauzulą zakazującą cesji wierzytelności wprowadzonej przez kontrahenta. Co prawda, rozpowszechnienie usług faktoringowych sprawia, że korzystanie z nich coraz częściej traktowane jest ze zrozumieniem, jednak niektórzy przedsiębiorcy nadal nie chcą informować swoich kontrahentów o obecności osoby trzeciej, czyli faktora w transakcjach w związku z potencjalnym pogorszeniem relacji biznesowych i obawami o płynność finansową.

Czy z faktoringiem niejawnym wiążą się jakieś ryzyka? Ostrożność powinny zachować przede wszystkim małe firmy. W usługach tego typu otrzymują najmniejszą i wyłącznie finansową pomoc, dlatego zyskuje mniej ze względu na ryzyko, jakie podejmuje faktor. Mogą zatem sporo przepłacić. Trzeba pamiętać też o prawidłowym rozliczeniu usług. Faktoring tajny ma charakter niejako pożyczki, dlatego trzeba zachować ostrożność przy jego księgowaniu. Rzecz w tym, że usługi faktoringowe uwzględniają VAT, a pożyczki już nie.

Jak zatem widać, zarówno faktoring cichy, jak i faktoring jawny mają swoje zalety. W obu przypadkach perspektywa kontrahenta nie zmienia się, natomiast samo przedsiębiorstwo może odczuć pewne różnice. Ostateczna decyzja wymaga zatem analizy.