piątek, 09 kwiecień 2021 14:45

Obligacje, obligacje korporacyjne, akcje, lokata - w co inwestować oszczędności?

obligacje korporacyjne obligacje korporacyjne pixabay

W naturze wielu z nas zapisana jest chęć do pomnażania posiadanego kapitału Można to zrealizować nie tylko pracując i uzyskując dochód z tego tytułu, ale i inwestując posiadane środki.

Najpopularniejszymi opcjami są: obligacje, akcje oraz lokaty. Które z rozwiązań będzie najkorzystniejsze finansowo, a przy tym bezpieczne?

 

Czy inwestowanie w obligacje jest korzystne?

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Stanowią dowód udzielenia pożyczki emitentowi przez inwestora. Po upływie określonego czasu środki wraz z odsetkami zwracane są na jego konto. Wysokość odsetek określona jest w momencie zakupu papieru. Prawo do emitowania obligacji posiadają:

  • Skarb Państwa (obligacje skarbowe),
  • samorządy terytorialne (obligacje municypalne, komunalne),
  • przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne).

Za najbezpieczniejsze obligacje uważane są te emitowane przez Skarb Państwa. Dają one jednak najmniejszy zysk. Z wyższym ryzykiem, a przy tym zarobkiem, związane są obligacje wydawane przez samorządy terytorialne oraz przedsiębiorstwa. Bardzo dużą popularnością cieszą się te ostatnie. W związku z tym obligacje korporacyjne analizuje blog Korporacyjny.net oraz wiele innych serwisów dotykających tej tematyki. Warto podkreślić, że ma inwestycji, które będą w 100% bezpieczne, czyli takich, z których emitent zawsze uzyska dochód. Warto podkreślić, że ich ogromną zaletą jest duża przejrzystość warunków.

Czy opłaca się inwestować w akcje?

Akcje są kolejnym z popularnych papierów wartościowych. Różnią się one jednak od obligacji zasadą działania. Akcjonariusz staje się współwłaścicielem spółki akcyjnej, a co za tym idzie, bierze udział w podziale zysku oraz ma prawo do zarządzania firmą. Wyróżniamy 2 rodzaje akcji: zwykłe i uprzywilejowane. Posiadacz akcji zwykłych posiada taki same prawa jak inni – udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy lub do podziału majątku spółki, gdy zostanie zlikwidowana. Inwestorzy, którzy zakupili akcje uprzywilejowane posiadają pewne uprawnienia, takie jak np. większe znaczenie głosu przy podejmowaniu decyzji lub prawo do pierwszeństwa wypłaty dywidendy. Istnieją 2 taktyki inwestowania w akcje: gra na giełdzie polegająca na ciągłym kupowaniu oraz zbywaniu ich, a także potraktowanie ich jako inwestycję długoterminową. Drugie rozwiązanie uważane jest przez ekspertów za korzystniejsze finansowo. Należy pamiętać, że inwestowanie w akcje jest obarczone dużo większym ryzykiem niż w obligacje. Uwarunkowane jest to m.in. ciągłą zmianą cen. Warto podkreślić, że większe ryzyko związane jest z większymi przychodami, które zależne są od kondycji firmy i wypracowanego przez nią zysku. Jest to instrument dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie na giełdzie. Obeznanie połączone z szeroką ofertą akcji może skutkować sporymi zyskami.

Jakie korzyści może przynieść lokata?

Lokata jest jednym z najprostszych instrumentów finansowych umożliwiających pomnożenie oszczędności. Jest to produkt bankowy. Lokata terminowa polega na powierzeniu pieniędzy bankowi na określony czas. Zapłatą za to będą z góry określone odsetki. Jej zerwanie często związane jest z utratą zarobku, w związku z tym jakakolwiek wypłata środków jest niemożliwa. Ponadto wyróżniamy lokaty:

  • rentierską – odsetki w niej nie są kapitalizowane, czyli przypisywane do kwoty na rachunku, a wypłacane na konto bankowe po upływie terminu lokaty; zazwyczaj jest to długoterminowa inwestycja na wysoką kwotę,
  • nocną – czas jej trwania to jedna noc,
  • progresywną, w których oprocentowanie narasta np. co miesiąc.

Lokaty nie przynoszą zwyczaj dużych zysków, jednak mają inne korzyści. Inwestycja ta uważana jest za najbezpieczniejszą spośród opisanych powyżej. Utrata zainwestowanych środków jest niemal niemożliwa. Ponadto inwestor ma możliwość przewidzenia zysku oraz łatwy wybór najkorzystniejszej spośród wielu opcji. Dodatkowo warto zaznaczyć, że ta metoda inwestowania nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jej działanie oraz założenie jest bardzo proste.

Jak można zauważyć powyżej, wybór metody inwestowania warto oprzeć na:

  • oczekiwanym zysku,
  • indywidualnej skłonności do ryzyka,
  • wiedzy na temat działania wybranych instrumentów.

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, który z nich będzie najlepszy.