piątek, 21 maj 2021 16:20

Onboarding – czy wyjazd integracyjny może w tym pomóc?

blog Gamfi blog Gamfi unplash

Cały proces onboardingu jest szeregiem ściśle zaplanowanych działań, których celem jest łatwe i szybkie wejście w życie firmy nowych pracowników. Osoba, która została odpowiednio wdrożona, staje się bardziej efektywna i istnieje większa szansa, że współpraca z nią po okresie próbnym zostanie przedłużona.

Jakie są zalety onboardingu?

Rezygnacja z nowej pracy jest częstym zjawiskiem. Pracownik, który został nieodpowiednio wdrożony, może mieć problem z byciem częścią organizacji. Ci, którzy zostali dobrze wprowadzeni podczas pierwszych dni w pracy, są bardziej zmotywowani, rozumieją cele firmy i znają swoją rolę w ich osiąganiu. Duże korzyści dla przedsiębiorstwa przynoszą tacy pracownicy, którzy utożsamiają się z firmą, wartościami oraz jej misją, w czym również pomaga onboarding. Co ważne, powinien być on dopasowany do konkretnej osoby zatrudnionej na dane stanowisko. Na rynku istnieją firmy pomagające w optymalizowaniu wdrażania pracowników i podpowiadające, jak to skutecznie zrobić. O takich przykładach można przeczytać m.in. na blogu Gamfi.

Jaka jest rola wyjazdów integracyjnych w onboardingu?

Nowy pracownik podczas onboardingu poznaje m.in.:

  • strategię organizacji,
  • cele, jakie powinien osiągać,
  • strukturę organizacji,
  • procedury dotyczące komunikacji, dokumentów czy rozliczania godzin,
  • szczegółowy zakres obowiązków,
  • obsługę sprzętu firmowego.

Mimo tych wszystkich formalności najważniejsze jest jednak dobre samopoczucie pracownika i poznanie swoich współtowarzyszy. W tym celu przedsiębiorcy decydują się na różne formy spędzania wspólnie czasu, jak np. wyjazdy integracyjne.

Dołączenie do zespołu nowej osoby to świetny pretekst do organizacji takiego wyjazdu. Dzięki niemu świeżo zatrudniona osoba może lepiej poznać współpracowników poza miejscem pracy, wyrobić sobie opinię na ich temat, a przedsiębiorca ma możliwość poznać nieznane dotąd cechy i umiejętności nowo zatrudnionej osoby. Jest to również dodatkowa forma motywacji, zarówno dla osoby nowej, jak i stałych pracowników. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://www.gamfi.com/.