sobota, 01 październik 2022 13:08

Paliwa alternatywne w transporcie towarowym

zestaw kubaturowy zestaw kubaturowy pixabay

Transport drogowy generuje blisko 25% emisji gazów cieplarnianych do otoczenia. Ta zatrważająca liczba staje się jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń środowiska. Niezbędnym krokiem do zatrzymania tego procesu jest odpowiedzialne i zrównoważone podejście do transportu drogowego – np. poprzez wprowadzanie do szerszego użytku paliw alternatywnych.

Paliwa alternatywne – przyszłość zrównoważonego transportu

Wsparcie rozwoju elektromobilności oraz niezbędnej infrastruktury dla paliw alternatywnych jest koniecznym krokiem na drodze rozwoju transportu. Obranie tej ścieżki pomóc może nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla, ale również np. tlenków azotu, które przyczyniają się do rozwoju poważnych schorzeń –  jak np. choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory. 

Paliwa alternatywne dostępne na rynku

Wśród najpopularniejszych zamienników dla paliw kopalnianych wyróżnić możemy napędy zasilane:

  • Energią elektryczną,  
  • wodorem,  
  • biopaliwami,
  • paliwami syntetycznymi i parafinowymi,  
  • gazem ziemnym (CNG i LNG) 
  • gazem płynnym LPG.

Coraz więcej firm produkujących samochody włącza do swojej oferty te zasilane prądem, a sama ich sprzedaż wzrasta z roku na rok. Również w transporcie towarów rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność. Na ulicach pojawiają się hybrydowe czy już nawet elektryczne ciężarówki produkowane przez takie koncerny jak MAN, Scania czy Volvo. 

Jest to szczególnie ważny element, dlatego że Za blisko 25% emisji związanej z samym transportem drogowym odpowiadają samochody ciężarowe.

Paliwa alternatywne w transporcie towarowym

W transporcie towarowym na drogach najczęściej znaleźć możemy samochody ciężarowe napędzane gazem ziemnym LNG. jednak nie jest jedyna z dostępnych opcji. Ciekawą alternatywą staje się wodór. Wyróżnia się on potencjałem czystej formy energii. Energia ta jest wytwarzana w wyniku reakcji chemicznej między wodorem a tlenem, a jej ubocznym produktem jest jedynie para wodna.

Coraz śmielej na drogach pojawiają się także ciężarówki napędzane energią elektryczną. Ich popularność wynika z brak emisji podczas jazdy. Są również cichsze niż ich odpowiedniki z silnikami wysokoprężnymi. 

Ta zmiana w transporcie wymaga jednak czasu i zasobów włożonych w modernizację floty. Samochód  ciężarowy zasilany energią elektryczną wymaga dedykowanej zabudowy – jak np. dostosowany zestaw kubaturowy lub intermodalne zestawy BDF.

Powyższe przykłady to tylko niektóre z możliwości jakie implementować mogą firmy transportowe oraz sami producenci w trosce o stabilny rozwój. Przyszłość transportu leży w naszych rękach.