wtorek, 13 wrzesień 2022 09:30

PIT-28 - co warto wiedzieć?

PIT-28 PIT-28 pixabay

PIT-28 to formularz przeznaczony dla podatników chcących rozliczyć się z fiskusem na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjowanych.

Możliwość taką mają prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, będący wspólnikami w spółkach cywilnych i jawnych, a także podatnicy uzyskujący przychód z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnych charakterze. W tym roku, wraz z wejściem w życie zapisów Polskiego Ładu, zmieniły się nieco przepisy dotyczące tej akurat deklaracji. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę i co powinieneś wiedzieć przed rozliczeniem.

 

1. PIT-28 - dla kogo to deklaracja?

2. PIT-28 a PIT-36 w 2023 roku

3. Jak wypełnić PIT-28 - wzór i poradnik

Obecnie najpopularniejszą formą składania deklaracji jest PIT-28 online, dlatego podatnik nie musi dysponować fizycznym formularzem PIT-28. Jeśli jednak chce zapoznać się z tym, jak wygląda druk PIT-28, bez problemu uzyska go w dowolnym urzędzie skarbowym lub znajdzie w sieci, szukając pod hasłem "pobierz PIT-28".

Z programem PITax.pl krok po kroku rozliczysz PIT stosując wszystkie należne ulgi

Z programem PITax.pl krok po kroku rozliczysz PIT stosując wszystkie należne ulgi

PIT-28 - dla kogo to deklaracja?

Kto powinien wypełnić PIT-28? Zacznijmy od tego, że w obrębie tej deklaracji wyróżniamy dwa formularze: jeden dotyczący działalności spółek cywilnych i jawnych oraz drugi - związany z samodzielną działalnością gospodarczą i najmem. Zeznanie podatkowe na takim druku jest wypełniane przez:

  • podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i rozliczających się ryczałtowo,
  • podatników prowadzących działalność w formie w formie spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanej ryczałtowo,
  • osiągających przychody w związku z umową najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Aplikacja PITax.pl została stworzona do wsparcia w rozliczeniach z urzędem

Aplikacja PITax.pl została stworzona do wsparcia w rozliczeniach z urzędem

Obowiązek pojawia się w sytuacji, gdy:

  • podatnik złożył odpowiednie zgłoszenie przez CEiDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego w roku podatkowym lub do końca roku, jeśli przychód taki osiągnął w grudniu,
  • dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeśli podatnik już wcześniej korzystał z ryczałtu i swojej deklaracji nie odwołał, zawiadomienie nie jest konieczne.

PIT-28 a PIT-36 w 2023 roku

Wdrożenie przepisów wspomnianego już Polskiego Ładu sporo zmieniło w dotychczas istniejących przepisach podatkowych. Ważną modyfikacją jest udostępniona przedsiębiorcom możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok poprzez przejście z rozliczenia ryczałtowego na rozliczenie według skali podatkowej. Wystarczy wówczas zamiast deklaracji PIT-28 złożyć PIT-36.

W przypadku takiej chęci kluczowe jest zwrócenie uwagi na rodzaj składanej deklaracji. Popełniając błąd na tym etapie, tracisz możliwość korekty, a tym samym zmiany formy opodatkowania w 2022 roku.

Jak wypełnić PIT-28 - wzór i poradnik

Wypełnienie formularza PIT-28 nie jest skomplikowane - wystarczy postępować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na formularzu.

Jak zawsze, rozpoczyna się od danych identyfikujących podatnika: osoby fizyczne nie prowadzące działalności podają PESEL, a przedsiębiorcy - NIP. Ponadto w części A wskazuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, zaś w części B - dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania.

Część C natomiast jest już ściśle poświęcona przychodom objętym ryczałtem. Jeśli podatnicy nie rozliczają żadnych kosztów ani nie odliczają składek ZUS - a tak jest w najprostszym wariancie - kolejne pola się pomija, dopiero w części G i I obliczając wysokość należnego podatku według odpowiedniej stawki oraz podając sumę wpłaconych zaliczek. W części K zostanie obliczona kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku.