środa, 14 październik 2020 09:44

Pracownicze Plany Kapitałowe - co musisz o nich wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK stworzono z myślą o osobach pragnących finansowego zabezpieczenia po zakończeniu swojej zawodowej aktywności. Polski system powstał na bazie brytyjskiej reformy emerytalnej ustanowionej w 2012 roku. Długoterminowy program oszczędnościowy stanowi dla osób z niego korzystających finansowe zabezpieczenie przyszłości, bez konieczności korzystania z pomocy rodziny lub jednostek socjalnych.

 

Zasady działania

PPK obejmują jednostki zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zobowiązanie zleceniowe lub agencyjne. Właściciel firmy powinien zgłosić się do właściwej instytucji, stanowiącej finansowe medium, w celu stworzenia rachunków oszczędnościowych. PPK to automatyczny system zapisu osób, znajdujących się między osiemnastym a pięćdziesiątym rokiem życia, podlegających ubezpieczeniom rentowym oraz emerytalnym. Starsi pracownicy, chcący stać się członkami programu oszczędnościowego, powinni pamiętać o złożeniu u swojego pracodawcy odpowiedniego podania. Za formalności związane z PPK odpowiada jednostka podpisująca z konkretną instytucją finansową umowę. Zgromadzone oszczędności stanowią wypadkową przelewów dokonywanych przez państwo, pracodawcę oraz osobę zatrudnioną w danej firmie. Maksymalna kwota oscyluje w granicach ośmiu procent pobieranego lub przekazywanego wynagrodzenia brutto.  Zgromadzone środki można pobierać w przypadku poważnej choroby właściciela konta lub jego bliskiej rodziny. Obsługa PPK często zlecana jest firmom outsourcingowym. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/obsluga-ppk.

Zalety

Udział w programie PPK ma wiele korzyści, wśród których należy wskazać:

  • prawo osoby uposażonej do dziedziczenia zgromadzonych instrumentów finansowych;
  • różnorodne źródła wpłat na konto oszczędnościowe;
  • brak formalności;
  • możliwość rezygnacji z programu w dowolnym momencie;
  • profesjonalną obsługę jednostek stanowiących medium programu.

W przypadku zmiany pracy, kapitał podlega ochronie jednostki, z którą umowę podpisał nowy właściciel zakładu lub osoba nim kierująca. Program PPK kontrolowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednostki, za pośrednictwem których powstają konta oszczędnościowe, muszą  więc spełniać szereg kryteriów określonych w ustawie. Firmy starają się również kontrolować procesy w ramach PPK. Wiele z nich decyduje się więc na regularne analizy, mogące wykryć ewentualne nieprawidłowości w tym sektorze. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://www.ca-staff.eu/uslugi/audyt-kadrowo-placowy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie, zapewniające finansowe bezpieczeństwo. PPK stanowią również udogodnienie dla właścicieli przedsiębiorstw. Warto zatem zlecić obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych profesjonalnej firmie, której oferta dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ca-staff.eu/.

Media

artykuły sponsorowane copywriting