czwartek, 21 październik 2021 15:18

Prywatny leasing konsumencki

leasing konsumencki leasing konsumencki pixabay

Leasing konsumencki to usługa rynku finansowego, obecna w naszym kraju od stosunkowo niedawna, bo od 2011r. Usługa ta nazywana często prywatną, skierowana jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jednym słowem osób prywatnych, podpisujących umowy w swoim imieniu.

Tego rodzaju forma kredytowania zakupu może finansować zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości.

Leasing konsumencki prywatnie

Za pomocą leasingu konsumenckiego można sfinansować np. zakup mebli, telewizora czy sprzętu AGD, można nabyć też nieruchomość. Jednak największym powodzeniem leasing konsumencki cieszy się wśród amatorów motoryzacji. Dzięki niemu i spełnieniu określonych warunków każdy z nich może stać się posiadaczem nowego (leasing fabryczny) lub używanego samochodu.

Na stronie większości pośredników sprzedaży samochodów widoczna jest opcja sprzedaży auta właśnie poprzez leasing. Obecne są tam samochody nowe i używane na nieco zróżnicowanych warunkach i na różny okres czasu.

Na czym polega leasing konsumencki?

W leasingu konsumenckim uczestniczą de facto trzy strony umowy. Pierwszym z nich jest leasingodawca, czyli właściciel przedmiotu. Oddaje od dany przedmiot drugiej osobie, czyli leasingobiorcy na określony czas i na uzgodnionych warunkach. Leasingodawcą jest zwykle firma, której przedmiotem działalności jest usługa leasingowa. Bywa, że leasingodawcą jest wytwórca przedmiotu, dla firmy jest to dodatkowe źródło dochodu i poszerzenie rynku odbiorców. Leasingodawca może mieć różną formę prawną, może to być spółka prawa handlowego, spółka zoo czy akcyjna.

Leasingobiorcą leasingu konsumenckiego jest osoba prywatna, korzystająca z tej formy finansowania zakupu. I na koniec strona zbywająca, od której strona finansująca nabywa rzeczony przedmiot. Finansujący leasing konsumencki zobowiązany jest bowiem do przekazania leasingobiorcy, razem z nabytym przedmiotem, odpisu umowy lub innych dokumentów, potwierdzających zmianę stron. Do przedmiotu powinna również zostać załączona gwarancja od zbywającego lub producenta przedmiotu.

Wady i zalety leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki, jaka każda forma kredytowania posiada wady i zalety. Do zalet należy zaliczyć:

  • łatwy dostęp, znacznie łatwiejszy niż do klasycznego kredytu bankowego,
  • prostsza umowa i mniej niezbędnych formalności i warunków umowy,
  • margines negocjacyjny, nawet jeżeli nie w kwestii wartości przedmiotu to warunków finansowania,
  • możliwość wyboru przedmiotu: nowego lub używanego,
  • wiele usług znajdujących się w zbiorze oferty leasingu można nabywać również na raty,
  • umowa leasingu konsumenckiego nie wpływa na historię kredytową leasingobiorcy.

Jednak leasing konsumencki zawiera również kilka wad:

  • leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu, przynajmniej do czasu jego ewentualnego wykupu,
  • musi wykupić dodatkowe ubezpieczenia przedmiotu,
  • leasing konsumencki nie wnosi ulg podatkowych, jak dzieje się to w przypadku leasingu skierowanego do przedsiębiorców.