poniedziałek, 30 listopad 2020 10:56

Rejestr dłużników — 7 rzeczy, które warto wiedzieć

publiczny rejestr dłużników publiczny rejestr dłużników

Rejestr dłużników przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Kto może do niego trafić? Czy da się z niego „wypi-sać”? W artykule odpowiemy na te i inne pytania dotyczące rejestru dłużników BIG.

 

Rejestry dłużników zwane potocznie czarnymi listami to bazy prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej — instytucje, które przyjmują, przechowują oraz udostępniają informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Zawarte w rejestrach dłużników dane pochodzą z różnych źródeł. Są to m.in.:

  • banki,
  • firmy pożyczkowe,
  • SKOK-i,
  • firmy telekomunikacyjne,
  • ubezpieczyciele, firmy leasingowe i faktoringowe,
  • dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej,
  • MŚP,
  • firmy windykacyjne,
  • osoby fizyczne.

 

Info: w naszym kraju nie ma jednego centralnego Biura Informacji Gospodarczej. Obecnie niezależnie od siebie funkcjonuje ich aż 6. Są to: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, BIG ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych i mBIG. Każdy z nich prowadzi własny rejestr dłużników, a niektóre z nich zbierają również pozytywne informacje gospodarcze, czyli o terminowo spłaconych zobowiązaniach.

Co warto wiedzieć o rejestrach dłużników?

Każdy rejestr długów prowadzony przez odmienny BIG ma nieco inną specyfikę.

Aby dokładnie wyjaśnić zasady funkcjonowania takich baz, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim rejestr dłużników BIG InfoMonitor. Oto 7 rzeczy, które musisz o nim wiedzieć.

Czy rejestr dłużników BIG zawiera informacje o zadłużeniu konsumentów i firm?

Tak. W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor znajdziesz informacje o długach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Kto może wpisać dane dłużnika do rejestru?

Wpisu do rejestru mogą dokonać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, warto jednak pamiętać, że tylko na precyzyjnie określonej podstawie prawnej. W przypadku tego, dokonywanego przez konsumentów jest to wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności. W przypadku dokonywanego przez przedsiębiorców podstawą jest tytuł wykonawczy, ale także określony stosunek prawny — np. umowa między stronami.

Za jakie długi można trafić do rejestru dłużników?

Do rejestru dłużników mogą trafić konsumenci i firmy, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań finansowych względem partnerów biznesowych, banków, firm pożyczkowych, ubezpieczycieli, firm telekomunikacyjnych, dostawców prądu, gazu etc. Jeśli dłużnikiem jest konsument, znajdzie się na liście, gdy jego dług wobec zgłaszającego wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł. Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca, minimalną kwotę zaległości stanowi 500 zł. Wierzyciel może dokonać wpisu po 30 dniach od wyznaczonego na rachunku czy fakturze terminu płatności. Wcześniej jednak zobowiązany jest wysłać do dłużnika pismo wzywające do zapłaty z informacją o zamiarze dokonania wpisu do określonego rejestru dłużników. Wezwanie musi zawierać pełną nazwę i adres BIG-u prowadzącego dany rejestr.

Czy dane w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor są ogólnodostępne?

Rejestr dłużników BIG InfoMonitor to publiczny rejestr dłużników. Oznacza to, że informacje o zadłużeniach firm i osób prywatnych może sprawdzić każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i firma, która zarejestruje konto w BIG i spełni wymogi formalne konieczne przy rejestracji.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą weryfikować w BIG wszystkie podmioty — zarówno inne firmy, jak i konsumentów (w tym przypadku będzie niezbędne ich pisemne upoważnienie).

Konsumenci mogą pobrać raport jedynie o przedsiębiorcy.

Ile kosztuje wpisanie dłużnika do rejestru BIG?

Jednorazowe wpisanie dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor kosztuje 69 zł. Przedsiębiorcy mogą przekazać dane dłużników do Rejestru Dłużników BIG także po podpisaniu umowy abonamentowej. Wówczas mogą wpisywać dłużników bez limitu w ramach opłaty abonamentowej. Koszt abonamentu zależy od zakresu dodatkowych usług.

Czy rejestr dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze?

Jak wskazuje jego nazwa, rejestr dłużników zawiera wyłącznie informacje o długach. Baza BIG jest jednak znacznie większa i obejmuje również pozytywne  informacje gospodarcze, czyli dane o płatnościach terminowych.

Czy z rejestru BIG można się wypisać?

Najskuteczniejszym (i jedynym) sposobem, aby usunąć swoje dane z rejestru dłużników, jest… spłata zadłużenia. Jeśli dłużnik spłaci dług, wierzyciel będzie miał 14 dni na usunięcie negatywnego wpisu. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na wysokie kary finansowe.