piątek, 31 lipiec 2020 14:45

Stres w pracy

Szkolenia BHP Opole Szkolenia BHP Opole

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Jest to możliwe tylko poprzez  zapewnienie załodze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  Do rzetelnego i terminowego wykonywania pracy potrzebny jest nie tylko sprawny sprzęt i kwalifikacje pracownika.

 

Wielkie znaczenie mają także psychospołeczne warunki pracy, które muszą być dostosowane do możliwości fizycznych i psychicznych pracownika. Zestresowany pracownik będzie pracował mniej wydajnie niż osoba, której odpowiada rytm pracy w danej firmie.

Zagrożenia psychospołeczne

Atmosfera ma wpływ na wykonywanie pracy. Jeżeli pracowni dobrze czuje się  w firmie, chętnie przychodzi do pracy,  radzi sobie ze wszystkimi zdaniami,  to jego praca jest wydajniejsza.
Jeżeli warunki pracy w firmie nie spełniają oczekiwań pracownika, to rośnie zagrożenie  psychofizyczne, prowadzące do zmęczenia, stresu, chorób zawodowych i wypadków  Szkolenia BHP Opole pomagają zapobiegać niekorzystnym warunkom psychofizycznym i są tak samo ważne jak treningi motywacyjne i personalne.    Fachowcy z BHP Opole przypominają pracodawcom, jak ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom przeciążenie psychicznego i stresu w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie eliminacji stres

Obowiązujące przepisy wymagają od pracodawców zapewnienia właściwych psychospołecznych warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek  zaznajamiania nowo zatrudnionych pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy  oraz podstawowymi uprawnieniami. Do obowiązków zatrudniającego należy organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na wykonywanie obowiązków służbowych. BHP Opole podczas wielu spotkań z właścicielami firm zwraca im uwagę na konieczność organizowania zmniejszania uciążliwości w pracy, zwłaszcza monotonnej. Zabrania się dyskryminacji pod każdym względem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie mobbingowi i stosowanie obiektywnych kryteriów oceny pracowników.

Szacunek dla pracowników

Badania rynku pracy udowodniły, że stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny  pracowników i szybkie rozwiązywanie problemów pracowniczych pomagają zapobiegać sytuacjom stresowym i korzystnie wpływają na atmosferę w pracy.
 ,
Stworzenie zdrowego i wolnego od stresu stanowiska pracy wymaga współdziałania pracowników i pracodawcy oraz szkoleń BHP Opole. Bardzo ważne jest umożliwienie stałego podnoszenia kwalifikacji, przestrzeganie prawa pracy  i stwarzanie parterskich relacji w miejscu pracy.

Media

artykuły sponsorowane copywriting