czwartek, 18 maj 2023 12:03

Test osobowości DISC - co warto wiedzieć przed zakupem usługi?

Test osobowości DISC Test osobowości DISC Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Choć każdy człowiek jest inny, to okazuje się, że analizując poszczególne zachowania i sytuacje, możemy znaleźć między sobą wiele punktów wspólnych. Zależność tę zauważył przed wieloma laty amerykański psycholog William Marston. Po wnikliwych badań i analizach, opracował cztery style komunikacji, z których korzystamy do dziś.

Test DISC, bo o nim mowa, wprowadził wiele pozytywnych zmian w procesie rekrutacji, selekcji, zarządzania czy sprzedaży. Zastanawiasz się, czy warto wykonać test DISC i na czym dokładnie polega ta usługa? W takim razie zapraszamy do artykułu – wszystko wyjaśnimy!

 

 Test DISC – co to jest?

Test kompetencji DISC, nazywany także testem opisującym style zachowań, powstał na podstawie analizy ludzkich zachowań Marstona w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach. Badania jasno pokazały, że osoby o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, Marston wykazał także, że każdy z nas ma w sobie wszystkie cztery style zachowań, ale niektóre z nich są bardziej dominujące, inne mniej.

Podsumowując więc, warto wskazać, że test DISC bada wiele istotnych czynników, takich jak m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność w działaniu, reakcję na zmianę czy odporność na stres.

Typologia DISC, jak i sama nazwa narzędzia, to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

  • D – Dominant – Dominujący,
  • I – Influencing – Wpływowy,
  • S – Steady – Stały,
  • C – Compliance – Sumienny.

 

Style zachowań w typologii DISC

Jeśli chcemy dobrze zrozumieć, jak wartościowy może być test DISC, warto choć pokrótce opisać, jakie style zachowań wyróżnia omawiane narzędzie.

Styl zachowania „D” – Dominujący

Takie osoby są pewne siebie i skoncentrowane na celu. Lubią podejmować decyzje i stawiać czoła wyzwaniom, nie boją się konfrontacji i odpowiedzialności. Cechuje je także wielozadaniowość i niecierpliwość. Obciążenie pracą nie jest dla nich kłopotliwe.

Osoby o tym stylu zachowania motywują nowe wyzwania i poczucie niezależności. Często są instynktownymi liderami, lubią i umieją wyznaczać cele. Dodatkowo są bezpośrednie i optymistycznie nastawione do świata.

Styl zachowania „I”  – Wpływowy

To osoby bardzo wesołe, wspierające i nastawione na drugiego człowieka. Bywają niezorganizowane, zapominają o istotnych szczegółach. Boją się odrzucenia przez innych, najbardziej motywuje ich zaufanie i aprobata społeczna. Potrafią rozwiązywać problemy w kreatywny sposób, umieją tworzyć niesamowitą atmosferę, nie boją się zmian. Poczucie humoru, umiejętność współpracy i dobre nastawienie to jedne z ich największych wyróżników.

Styl zachowania „S”  – Stały

To bardzo lojalne, wrażliwe i ciche osoby. Są wspaniałymi słuchaczami. Wyróżnia ich ufność i cierpliwość. Nagłe zmiany nie są ich ulubionym środowiskiem – mogą bowiem prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa, a tego wystrzegają się jak ognia. Ludzie o tym stylu zachowań są niezawodne i empatyczne, bardzo dobrze wyciągają wnioski, choć muszą mieć chwilę na dokładne przeanalizowanie sytuacji. To dobrzy managerowie, którzy utożsamiają się z celami zespołu i współpracownikami.

Styl zachowania „C”  - Sumienny

Wrażliwi perfekcjoniści to jedno z najtrafniejszych określeń na ten styl zachowań. Takie osoby cechuje także zamiłowanie do faktów i zadawania pytań. Typ C zawsze dba o wszystkie szczegóły i stawia na jakość. Tacy pracownicy są wspaniałymi organizatorami, skrupulatność to ich drugie imię, a procedury to dla nich świętość. Nie przepadają za krytyką i brakiem uznania. Logika i nastawienie na cel są dla nich równie ważne jak systematyczność, analiza i racjonalizm.

 Co pozwala mierzyć test DISC i jak może Ci pomóc?

Oczywiście powyższy opis nie jest w pełni wyczerpujący, ale jesteśmy przekonani, że już po tych kilku zdaniach nieciężko zauważyć wiele korzyści wynikających z testu DISC. To narzędzie pozwala uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, jak m.in.:

  • Jakie są mocne strony managera/pracownika/kandydata?
  • Co motywuje daną osobę do osiągania jeszcze lepszych wyników?
  • Jak dana osoba radzi sobie w kryzysowych sytuacjach?
  • Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę?
  • Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących procedur?

Ze względu na swoją złożoność i mocne wyczerpanie tematu test kompetencji DISC jest wykorzystywany w wielu gałęziach biznesu – pomaga w rekrutacji, selekcji, budowaniu zespołów, zarządzaniu czy sprzedaży. Pozwala podnieść jakość komunikacji w zespole, unikać konfliktów, motywować poszczególnych pracowników – dlatego chętnie korzystają z niego nie tylko managerowie czy rekruterzy, ale także sami pracownicy.

Odpowiednia interpretacja testu DISC pomaga bowiem w zdiagnozowaniu mocnych stron i obszarów do rozwoju, podpowiada, jak wykorzystać potencjał. Test DISC pokazuje bowiem przede wszystkim styl komunikacji właściwy dla danej osoby, a to idealna wskazówka do dalszego rozwoju. Uświadamia badaną osobę, w jaki sposób radzi sobie w kryzysowych sytuacjach i jak reaguje na nadchodzące zmiany. To bardzo istotna wiedza – pozwala na lepsze planowanie ścieżki kariery i na dobre zbudowanie swojego profilu biznesowego.

A rekruterzy? Dlatego tak często korzystają  z testu DISC? Narzędzie to pozwala im bowiem skrócić proces rekrutacji w firmie i jednocześnie uczynić go bardziej efektywnym. Test pomoże wyłonić najlepszego kandydata (z punktu widzenia potrzeb organizacji), a dodatkowo wykaże preferowane przez daną osobę role zespołowe.

 Do czego nie służy test DISC?

Test DISC pomimo wielu niepodważalnych zalet, ma również swoje ograniczenia. Należy bowiem pamiętać, że model ten opisuje przede wszystkim zachowania, które można zaobserwować w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie wskaże nam więc jednoznacznej odpowiedzi odnośnie potencjału pracowników czy wartości jakimi osoby kierują się w życiu. Jeśli chcemy dogłębnie zbadać takie czynniki, powinniśmy rozszerzyć nasze badania o pokrewne narzędzia, jak np. badanie TEAMS, VALUES czy BAI. Niemniej, naszym zdaniem już sam test DISC daje ogromne spojrzenia na kandydata, pracownika czy własną postawę i warto z niego korzystać.