środa, 24 czerwiec 2020 11:56

Wspólna taryfa celna - cargotransport

Wspólna taryfa celna Wspólna taryfa celna

Zagraniczna spedycja wymaga kontaktu z agencją celną, która odpowiada za wsparcie łańcucha dostaw.

 

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w przypadku przewozu towarów poza granice kraju jest Wspólna Taryfa Celna umożliwiająca sklasyfikowanie towaru i określenie stawek celnych. Poprawna klasyfikacja jest szczególne ważna, ponieważ błędne oznaczenie może doprowadzić do przestoju towaru i naliczenia dodatkowych kosztów.

Do czego służy Wspólna Taryfa Celna?

Wspólna Taryfa Celna to system klasyfikowania towarów służący do ich usystematyzowania. Dzięki jednolitym standardom celnym możliwe jest przypisanie towarom oraz grupom towarów kodów, które będą wskazywały na przynależność do danej taryfy celnej. Wspólna Taryfa Celna pozwala również stwierdzić przynależność do konkretnych wymogów w odniesieniu do danego towaru czy ewentualnych ograniczeń handlu z krajami trzecimi.

Obowiązująca w Polsce klasyfikacja towarów to Wspólna Taryfa Celna TARIC zintegrowana z systemem ISZTAR uwzględniającym informacje na temat akcyzy i podatku VAT.

Jak prawidłowo zaklasyfikować towar?

Klasyfikacja towarów jest niezbędna w przypadku firm spedycyjnych oraz osób, które korzystają z ich usług. Firma transportowa Cargo Transport dba o poprawne zaklasyfikowanie przewożonego towaru, ponieważ każda niezgodność może skutkować konsekwencjami finansowymi. Błędna klasyfikacja oznacza, że nieprawidłowa będzie także taryfa celna weryfikowana przez władze celno-skarbowe. Skutkiem błędu może być nieprawidłowe naliczenie cła, zatrzymanie towaru i dodatkowe koszty związane z koniecznością zwrotu ewentualnej niedopłaty wraz z odsetkami.

Wspólna Taryfa Celna zbudowana jest z dwóch części – są to: nomenklatura towarowa oraz tabela kolumn stawek celnych. Na ich podstawie można dokonać poprawnej klasyfikacji towarów – wystarczy opierać się na nazwach pozycji i postanowieniach z uwag do poszczególnych działów. Pomocne są także reguły, które umożliwiają sklasyfikowanie towaru według sposobów wskazanych w danej taryfie.

Nadal masz wątpliwości, jak prawidłowo zaklasyfikować przewożone towary? Doświadczeni spedytorzy z cargotransport.com.pl służą pomocą we wszelkich formalnościach związanych z transportem towarów, w tym kwestiach ich klasyfikowania.

Media