środa, 16 czerwiec 2021 12:14

Zapłata ceny nieruchomości - jak zabezpieczyć?

nowe mieszkania w Wyszkowie nowe mieszkania w Wyszkowie pixabay

Zazwyczaj wiele uwagi poświęca się zabezpieczeniu interesów osoby kupującej nieruchomość. Warto jednak pamiętać, że także sprzedający mają prawo do należytego zabezpieczenia swoich praw.

Mowa m.in. o zapłacie ceny nieruchomości – zwłaszcza, że najczęściej w przypadku transakcji, których przedmiotem jest mieszkanie lub dom, rzadko strona kupująca posługuje się gotówką.

 

Zabezpieczenie zapłaty ceny nieruchomości – jak to zrobić?

Podstawowym sposobem na zabezpieczenie zapłaty ceny nieruchomości jest złożenie przez kupującego specjalnego oświadczenia, w którym zobowiązuje się do zapłaty ustalonej wcześniej kwoty w określonym terminie, a dodatkowo – że poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Co istotne, zobowiązanie kupującego zawsze jest zawarte wprost w akcie notarialnym. Może to być zarówno akt notarialny obejmujący jednocześnie umowę sprzedaży nieruchomości jak i zupełnie odrębny dokument, ale w formie aktu notarialnego. Ważne jest również to, że w ten sposób można zabezpieczyć zapłatę także części ceny.

Jak złożenie takiego oświadczenia przez kupującego chroni sprzedającego? Jeśli nabywca nieruchomości nie uiści ustalonej kwoty w terminie, wtedy możliwe jest zwrócenie się do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Gdy tak się stanie, możliwe jest z kolei udanie się do komornika – z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Oświadczenie w formie aktu notarialnego przyspiesza zatem cały proces, ponieważ akt z klauzulą wykonalności ma taką samą moc co wyrok sądu w sprawie o zapłatę należności. Tym samym poddanie się egzekucji przez kupującego z art. 777 kpc przyspiesza cały proces w razie niewywiązania się przez nabywcę z obowiązku zapłaty ceny.

Złożenie pieniędzy do depozytu notarialnego

Innym rozwiązaniem, chociaż znacznie mniej popularnym, jest złożenie przez nabywcę depozytu notarialnego. Kupujący składa wtedy do depozytu określoną kwotę, a notariusz sporządza protokół przyjęcia pieniędzy. W protokole wskazany jest również ostateczny odbiorca kwoty, data przekazania środków oraz warunek, który musi zostać spełniony, by pieniądze z depozytu trafiły do odbiorcy. W przypadku sprzedaży nieruchomości najczęściej jest to przeniesienie praw własności lub wydanie mieszkania czy domu.

Dla sprzedającego złożenie kwoty będącej ceną nieruchomości jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym – dzięki temu zyskuje pewność, że kupujący faktycznie dysponuje ustaloną kwotą.

Warto przy okazji dodać, że zupełnie inaczej wygląda przekazywanie środków finansowych deweloperowi, budującemu nowe mieszkania w Wyszkowie, Legionowie, Otwocku czy jakiejkolwiek innej miejscowości. W większości przypadków kupujący podpisuje umowę z deweloperem jeszcze w trakcie budowy mieszkania. Pieniądze trafiają na rachunek powierniczy dewelopera – dzięki czemu zabezpieczony jest nie tyle deweloper, co właśnie kupujący. Bank przekazuje bowiem deweloperowi pieniądze (lub ich część) dopiero wtedy, gdy zakończony jest konkretny etap budowy lub cała inwestycja.