wtorek, 07 listopad 2023 15:35

Czy kserowanie książek jest legalne?

ksero Poznań ksero Poznań Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Kopiowanie książek, czy to w formie ksera, czy w postaci elektronicznej, budzi wiele wątpliwości dotyczących prawa autorskiego. Chociaż dzisiaj coraz więcej pozycji dostępnych jest w postaci cyfrowej, nadal wiele publikacji można nabyć tylko w wersji papierowej. Dotyczy to książek starych, publikowanych w ograniczonej ilości, czy podręczników. Tutaj pojawia się pytanie, jakie są granice i zasady kserowania książek. Kiedy jest to legalne, a kiedy staje się działaniem na granicy prawa?

Książka papierowa – czy można ją zeskanować?

Kiedy stajemy się posiadaczem książki w wersji papierowej, stajemy się także jej właścicielem. Prawo autorskie określa tę formę posiadania jako dozwolony użytek osobisty. Oznacza to, że można korzystać z książki na wiele sposobów, w tym także kserować ją lub skanować. Możliwość dokonania kopii dotyczy zarówno wersji fizycznych, jak i elektronicznych. Oczywiście wszystko w ograniczonej ilości. Co to dokładnie oznacza?

Ksero Poznań – ograniczenia w kserowaniu

Chociaż dozwolony użytek prywatny daje posiadaczowi, tudzież właścicielowi książki, możliwość kopiowania, istnieją pewne ograniczenia. W praktyce wyglądają to tak, iż można wykonać tylko kilka kopii książki. W dodatku każda z nich musi zawierać informacje o autorze i źródle pochodzenia. Ponadto nasze działania nie powinny naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w prawa twórcy.

Kserowanie książek wypożyczonych w bibliotece

Wypożyczonych pozycji dotyczą takie same zasady, jakie obowiązują przy książkach zakupionych na własność. Oczywiście wszystko przy zachowaniu regulaminu biblioteki oraz punktu ksero Poznań. Możemy wykonać kilka kopii "zapasowych" naszej książki, bez względu na to, czy mowa o nośniku elektronicznym, czy o papierze. Należy jednak pamiętać, aby, tak jak w poprzednim przypadku, zachować kluczowe informacje o autorze i źródłach książki.

Co można zrobić z zeskanowaną kopią książki?

Niezależnie od tego, czy książka została zakupiona, czy wypożyczona, możemy korzystać z wykonanej kopii na swoje osobiste potrzeby. To oznacza, że możemy przenieść kopię na czytnik e-booków lub zachować ją na komputerze. Jednak kluczowe jest, żeby kopie te pozostały tylko i wyłącznie do naszego użytku. Nie wolno wykorzystywać ich w celach komercyjnych, takich jak sprzedaż, ani udostępniać publicznie na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.

Kserowanie i punkty ksero Poznań

W środowiskach akademickich punkty ksero Poznań są szczególnie znane. Tam studenci kopiują różne materiały dydaktyczne, w tym niezbędne im podręczniki. Jednak warto zauważyć, że takie działania często mogą naruszać prawa autorskie. Prawo autorskie pozwala na korzystanie z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, co obejmuje kserowanie podręczników, ale nie na odsprzedawanie tych kopii osobom trzecim.

Zasady korzystania z punktów ksero Poznań

Jeśli decydujemy się na skorzystanie z punktu ksero Poznań, powinniśmy dostarczyć własny egzemplarz książki do skopiowania. Używanie kopii dostępnych w punktach ksero, ale i jakichkolwiek innych skopiowanych materiałów, niebędących naszą własnością, narusza prawa autorskie. Ponadto właściciele punktów ksero w związku z ustawą reprograficzną, są zobowiązani do uiszczenia opłat na rzecz twórców i wydawców za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ryzyko związane z kserowaniem książek

Łamanie praw autorskich może prowadzić do konsekwencji prawnych, zarówno karnych, jak i cywilnych. W skrajnych przypadkach osoba rozpowszechniająca cudze utwory może zostać skazana na karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Dlatego tak ważne jest zrozumienie zasad i ograniczeń wynikających z kopiowania książek, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych. Warto szanować pracę twórców i wydawców oraz korzystać z utworów w sposób zgodny z prawem autorskim.