niedziela, 04 luty 2024 11:27

Leczenie ortognatyczne i ortodontyczne - kompleksowy plan terapeutyczny

osteotomia szczęki osteotomia szczęki mat.prasowe

Pacjenci często zastanawiają się, jakie leczenie będzie najwłaściwsze i najskuteczniejsze w ich przypadku: ortodontyczne czy ortognatyczne. W każdym przypadku kompleksowy plan leczenia powinien adresować zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne aspekty zdrowia jamy ustnej pacjenta. Ortodoncja może znacznie skorygować wady zgryzowe, leczenie ortognatyczne bywa natomiast konieczne do korekty problemów związanych z profilowaniem twarzy, mową, żuciem i oddychaniem, które wynikają z nieprawidłowości strukturalnych.

 

Leczenie ortognatyczne - co to jest

Leczenie ortognatyczne to specjalistyczna forma chirurgii szczękowej, która ma na celu korektę nieprawidłowości w obrębie szczęk i zębów, które nie mogą być skorygowane samą ortodoncją. To leczenie jest zwykle stosowane w przypadkach, gdzie nieprawidłowości są na tyle poważne, że powodują trudności w gryzieniu, mówieniu i oddychaniu, a także wpływają znacząco na wygląd twarzy. Tego rodzaju leczenie stosuje się w zaburzeniach takich jak na przykład cofnięta bądź przerośnięta żuchwa, przerost lub niedorozwój szczęk, rozszczepy, desygnacje uwarunkowane genetycznie, których nie można wyeliminować jedynie przy stosowaniu leczenia ortodontycznego.

Kamuflaż ortodontyczny - na czym polega

Kamuflaż ortodontyczny – polegający na przesuwaniu zębów - to metoda leczenia stosowana w ortodoncji do korekty pewnych nieprawidłowości zgryzu bez konieczności przeprowadzania operacji szczękowej. Ta technika jest często wykorzystywana w przypadkach, gdy nieprawidłowości są umiarkowane lub gdy pacjent nie kwalifikuje się do leczenia ortognatycznego, bądź z jakiś względów nie chce się mu poddać. Kamuflaż ortodontyczny jest leczeniem objawowym. Lecząc deformację zgryzowo- zębową lekarz ortodonta nie jest w stanie usunąć jej przyczyny i w wielu przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo nawrotu wady pomimo długoletniego leczenia.

Leczenie ortognatyczne a ortodontyczne - kolejność

Leczenie ortognatyczne czyli ortodontyczno-chirurgiczne to leczenie przyczynowe. Jego celem jest likwidacja przyczyny wady zgryzu. Zabiegiem chirurgicznym usuwa się deformację kostną, co daje podstawy do uzyskania stabilnego końcowego wyniku leczenia. Decyzja o wybranym rodzaju leczenia powinna być podjęta na samym początku terapii, ponieważ samo leczenie kamuflażem ortodontycznym wygląda zupełnie inaczej niż przygotowania ortodontyczne do zabiegu chirurgicznego. Leczenie ortodontyczne przed zabiegiem wygląda zupełnie inaczej niż leczenie kamuflażem ortodontycznym. Pacjent podejmując decyzję o rodzaju leczenia powinien być dokładnie poinformowany o wadach i zaletach obu metod.

Kamuflaż ortodontyczny - zakres możliwości i ograniczenia

Zadowalające wyniki leczenia kamuflażem ortodontycznym można osiągnąć między innymi w niewielkich stłoczeniach zębów, łagodnych zaburzeniach tylno-przednich, braku zaburzeń kostnych poprzecznych oraz typowej budowie tkanek miękkich: nos, usta, bródka. Należy podkreślić, że leczenie znacznych deformacji szkieletowych twarzoczaszki (gdy wada jest wyraźnie widoczna) kamuflażem ortodontycznym może prowadzić do poważnego uszczerbku zdrowia, przedwczesnej utraty uzębienia, a także pogorszyć estetykę i ogólny stan pacjenta w porównaniu z okresem sprzed leczenia. Leczenie kamuflażem ortodontycznym, poza nieznaczną poprawą warunków zwarciowych uzębienia, nie prowadzi do usprawnienia funkcjonowania organizmu, czyli poprawy takich funkcji jak oddychanie, jakość snu, usunięcie dolegliwości bólowych ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.

Ile trwa leczenie ortodontyczne i ortognatyczne

Leczenie kamuflażem ortodontycznym zazwyczaj trwa od 18 do 24 miesięcy. W przypadku osób dorosłych może wydłużyć się do 36 miesięcy. Leczenie ortodontyczne przygotowujące do zabiegu ortognatycznego nie powinno trwać dłużej niż rok, o ile nie zachodzi konieczność czekania na zakończenie wzrostu. Długość leczenia ortodontycznego po zabiegu operacyjnym zależna jest od stopnia koniecznych do wykonania zabiegów końcowych, lecz zwykle trwa do około pół roku po zbiegu operacyjnym.

Korzyści z leczenia ortognatycznego

Szczególnego podkreślenia wymaga, że leczenie ortognatyczne (czyli łączącego procedury chirurgiczne i ortodoncję) poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu, w tym funkcję oddychania i snu. Tym samym chroni przed poważnymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak zaburzenia rytmu serca, choroba nadciśnieniowa, choroba wieńcowa, stany depresyjne, zaburzenia snu, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zastosowanie aparatów w procesie leczenia

W leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym stosuje się stałe aparaty w celu wykonania przemieszczeń zębowych przygotowujących do zabiegu, a następnie w okresie gojenia umożliwienia koniecznych przemieszczeń zębów po zabiegu oraz do utrzymania wyników leczenia operacyjnego. W leczeniu ortodontycznym przed zabiegiem można zastosować różnego rodzaju aparaty z zamkami stalowymi, tytanowymi, złotymi lub ceramicznymi. Ostatnie są zauważalne dopiero przy bliższym kontakcie wzrokowym. Wybierają je często pacjenci szczególnie wrażliwi na względy estetyczne.

Leczenie ortognatyczne a zadowolenie z terapii

Statystyki wskazują, że zdecydowana większość pacjentów poddanych leczeniu ortognatycznemu jest zadowolona z efektów leczenia. Pacjenci którzy poddali się leczeniu ortognatycznemu znając oczekiwany wynik, są skłonni polecić terapię innym oraz ponownie poddaliby się w razie potrzeby tego rodzaju zabiegom. Niewielki odsetek pacjentów ma kłopot z zaakceptowaniem zmian w wyglądzie swojej twarzy. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów starszych. W ich przypadku należy unikać znacznych zmian w estetyce twarzy, chyba że takie jest wyraźne życzenie pacjenta. Istnieje możliwość połączenia zabiegu ortognatycznego z zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej (np. facelift, necklift, browlift) oraz zabiegami medycyny estetycznej (np. laser, botoks, wypełniacze).

Przykłady operacji ortognatycznych

Do typów zabiegów ortognatycznych zaliczamy między innymi:

  • osteotomia szczęki

  • osteotomia bródki: genioplastyka

  • chirurgicznie wspomagane szybkie poszerzanie szczęki/podniebienia (SARME/SARPE)

  • osteotomię żuchwy (BSSO)

  • zabieg dwuszczękowy: osteotomia szczęki i żuchwy

Wybór metody leczenia - na czym polega

Wybór między kamuflażem ortodontycznym a leczeniem ortognatycznym zależy od wielu czynników, w tym od stopnia i rodzaju nieprawidłowości zgryzu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz jego oczekiwań estetycznych i możliwości. Ostateczna decyzja powinna być podjęta po konsultacji z ortodontą i chirurgiem szczękowym, którzy ocenią indywidualny przypadek i zalecą najodpowiedniejszą metodę leczenia. Na etapie diagnostyki poza badaniem wewnątrzustnym wykonuje się badania radiologiczne (pantomogram, tomografię spiralną CBCT), skany powłok twarzy, analizę modeli zębowych oraz profilu i uśmiechu pacjenta. Skontaktuj się z naszym gabinetem Ortognatyka i umów się na konsultację!