sobota, 30 kwiecień 2022 13:52

Podwyższanie alimentów – o czym należy pamiętać?

Adwokat Garwolin Adwokat Garwolin unplash

Wielokrotnie się zdarza, że alimenty zasądzone przez sąd okazują się być niewystarczające. Chcąc walczyć o ich podwyższenie należy pamiętać zarówno o odpowiedniej argumentacji, jak i o niezbędnych formalnościach.

W jaki sposób odbywa proces podwyższania alimentów? Kiedy można wnioskować o podwyższenie alimentów i jak się do tego zabrać?

 • Kiedy można podwyższyć alimenty?

Alimenty nie są podwyższane automatycznie. Żeby do tego doszło, musi zaistnieć przynajmniej jedna z okoliczności przemawiających za ich podniesieniem. Wysokość Alimentów może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

 • Kiedy alimenty płacone są na podstawie dobrowolnych ustaleń.
 • Kiedy zmianie uległy warunki na podstawie których były one płacone.
 • Kiedy poprawił się stan majątkowy zobowiązanego do alimentacji.
 • Kiedy pogorszyły się możliwości zarobkowe rodzica, który na co dzień opiekuje się dzieckiem.

Należy pamiętać, że każda z wymienionych wyżej sytuacji powinna być szczegółowo udokumentowana.

 • Jak przebiega obrona przed podwyższeniem alimentów?

Pozwany broniąc się może kwestionował uzasadnienie pozwu. Będzie udowadniał, że nie uległy zwiększeniu potrzeby dziecka. W tym celu może negować zasadność ponoszenia wyższych wydatków. Jeżeli pozew uzasadniony został poprawą stanu majątkowego pozwanego, wówczas będzie on udowadniał, że nie jest w stanie płacić wyższych alimentów. Argumentem może być spadek dochodów oraz podwyższenie kosztów życia.

 • Jak napisać pozew?

Formalnie pozew powinien zawierać następujące elementy:

 • Datę sporządzenia pozwu.
 • Wskazanie właściwego sądu, do którego składany jest pozew.
 • Wskazanie powoda oraz pozwanego.
 • Określenie daty wymagalności  oraz wartości żądanych alimentów.

Należy też poinformować sąd czy miała miejsce polubowna próba rozwiązania konfliktu. Jeżeli do takich rozmów nie doszło, warto napisać dlaczego. W uzasadnieniu wniosku należy opisać przyczynę żądania. W pozwie należy też wymienić przedstawione dowody.

 • Gdzie szukać pomocy?

Adwokat Garwolin – takie zapytanie jest jednym z pierwszych, które przychodzi na myśl osobom z powiatu garwolińskiego w sprawach o alimenty. Zarówno napisanie pozwu, jak i obrona przed podwyższaniem alimentów to zadania, z którymi kancelarie prawne mierzą się na co dzień.

Nawet z pozoru oczywista sprawa, powinna być starannie przygotowana. Druga strona użyje wszelkich dostępnych argumentów, żeby zakwestionować zasadność pozwu. Kancelaria radcy prawnego zapewni właściwe przygotowanie pozwu oraz usprawni przygotowanie do procesu. Odpowiednie przygotowanie do sprawy, zwiększa szansę na jej wygraną.