wtorek, 15 wrzesień 2020 08:56

Arteterapia - czym jest i na czym polega?

Pędzle wykorzystywane podczas zajęć arteterapii w warszawskim Centrum Arteterapii Sensarte Pędzle wykorzystywane podczas zajęć arteterapii w warszawskim Centrum Arteterapii Sensarte

Arteterapia polega na wykorzystywaniu do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych różnych form sztuki, takich jak plastyka, muzyka, taniec czy teatr. Może być stosowana zarówno u dzieci jak i dorosłych. Szczególnie efektywna staje się w terapii seniorów, gdzie może być doskonałą formą usprawniania intelektu oraz sprawności fizycznej osób starszych.

 

Szkolenia z arteterapii

Coraz więcej psychologów, a także psychoterapeutów zwraca uwagę na tę szczególną metodę leczenia. Wielu z nich uczęszcza na kursy arteterapii, które mają na celu poszerzenie ich wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Miejsca takie jak przykładowo Centrum Arteterapii Sensarte, specjalizują się w prowadzeniu szkoleń z arteterapii. Po ukończeniu tego typu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat, uprawniający go do wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Kiedy powstała arteterapia?

Arteterapia narodziła się w latach 40-tych XX wieku w Anglii. Jako pierwszy terminu tego użył artysta pochodzenia angielskiego, Adrian Hill. Odkrył on, że obcowanie ze sztuką ( w jego przypadku malowanie obrazów) niezwykle korzystnie wpływa na wszelkie sfery jego życia. Wkrótce zaczął on namawiać do tworzenia obrazów innych kuracjuszy. Pozytywne efekty arteterapii doprowadziły do oficjalnego wprowadzenia jej do angielskich sanatoriów już w 1941 roku.

Czym dokładnie jest arteterapia?

Sama nazwa arteterapia powstała z połączenia dwóch słów: ars – sztuka i therapeuein – leczenie. W najprostszym tłumaczeniu słowo to oznacza zatem leczenie przez sztukę, przy czym posiada ono wiele definicji. Najbardziej uniwersalna z nich głosi, że arteterapia to wykorzystanie do celów terapeutycznych różnorodnych form sztuki, takich jak plastyka, rzeźba, muzyka, taniec i teatr. W arteterapii nie chodzi jednak o wartość artystyczną samego dzieła, z którym obcuje człowiek. Dużo ważniejszy jest sam proces tworzenia i jego wpływ na nasze samopoczucie psychiczne oraz fizyczne.

Arteterapia u osób starszych

Pacjent podczas sesji zajęciowej arteterapii w Warszawie

Pacjent podczas sesji zajęciowej arteterapii w Warszawie

Arteterapia u osób starszych traktowana jest w dwojaki sposób. Zarówno jako profilaktyka jak i leczenie seniora, bowiem pomaga ona w zapobieganiu typowym dla osób starszych chorobom oraz pozwala utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną seniora. Jest ona również istotnym elementem terapii osób starszych.

Metody stosowane w arteterapii

Arteterapia to zbiór wielu różnorodnych metod oraz ćwiczeń, wśród których można wymienić chociażby:

  • muzykoterapię, która polega na słuchaniu muzyki, graniu na instrumentach, śpiewaniu, komponowaniu oraz relaksacji przy muzyce;

  • plastykoterapię czyli rysowanie, szkicowanie, malowanie, kolorowanie oraz modelowanie z wszelkich mas plastycznych;

  • biblioterapię polegającą na słuchaniu różnych utworów literackich i czytaniu oraz tworzeniu własnych dzieł literackich;

  • choreoterapię wykorzystującą taniec oraz aktywność fizyczną w rytm muzyki;

  • filmoterapię, która polega na oglądaniu filmów, dyskutowaniu o nich oraz tworzeniu własnych scenariuszy;

  • fotografoterapię polegającą na wywoływaniu, oglądaniu oraz robieniu zdjęć z wykorzystaniem przeróżnych technik i sprzętu;

  • chromoterapię wykorzystującą wpływ kolorów na organizm ludzki i polegającą na przebywaniu w otoczeniu różnych kolorów dzięki pracom plastycznym.

Wymienione powyżej technik są najpopularniejszymi stosowanymi w arteterapii. Zdarza się jednak, że zajęcia wzbogacane są również o inne aktywności, takie jak:

  • aromaterapia ( terapia za pomocą zapachów);

  • ergoterapia ( terapia z wykorzystaniem pracy i rękodzieła artystycznego);

  • hortiterapia ( terapia wykorzystująca kontakt z roślinnością poprzez tworzenie własnych kompozycji kwiatowych).

Cele arteterapii

Arteterapia osób starszych ma różne cele i funkcje. Ćwiczenia wykorzystujące różne przejawy sztuki są świetnym sposobem na rozładowanie negatywnych emocji, wyciszenie się oraz obniżenie poziomu stresu. Pozwala również na swobodne wyrażanie swoich odczuć i emocji a także pomaga otworzyć się na świat i innych ludzi. Arteterapia niezwykle korzystnie wpływa na możliwości intelektualne osób starszych, pozwala łagodzić objawy demencji oraz innych chorób otępiennych. Arteterapia a w szczególności muzykoterapia pozwala również łagodzić lęki oraz pomaga w zasypianiu.

Istotnym atutem arteterapii osób starszych jest również możliwość nawiązywania znajomości oraz stały kontakt z innymi ludźmi dzięki zajęciom prowadzonym w większej grupie. Seniorzy nie tylko rozwijają swoje zdolności intelektualne i fizyczne ale i mają możliwość relaksu i odpoczynku w kontakcie z różnymi rodzajami sztuki.

Arteterapia jako ćwiczenia dla duszy oraz ciała

Arteterapia osób starszych to nie tylko świetny sposób na podniesienie samopoczucia seniora ale i bardzo dobry sposób na utrzymaniu go w dobrej kondycji fizycznej. Metodami arteterapii, które bardzo dobrze sprawdzają się do tego typu celów jest, chociażby gimnastyka przy akompaniamencie muzyki czy malowanie, które usprawnia motorykę dłoni seniora.