niedziela, 05 wrzesień 2021 16:02

Jak ustalić ojcostwo - pomoc prawnika

ustalenie ojcostwa Gdańsk ustalenie ojcostwa Gdańsk

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez pomocy profesjonalisty. To samo można powiedzieć o ustalaniu ojcostwa.

O wiele lepiej jest skorzystać z usług renomowanego prawnika rodzinnego, niż przechodzić przez budowanie takich relacji na własną rękę lub z pomocą nierzetelnych i niskiej jakości źródeł. Z pomocą doświadczonego specjalisty będziesz wiedziała, jak się zabezpieczyć, czy to w przypadku ustalenia ojcostwa teraz, czy później po porodzie.

Twój cel: ustalenie ojcostwa i ochrona w sądzie

Nie zapominaj, że ustalenie ojcostwa i uregulowanie wszystkich kwestii związanych z opieką i wychowaniem dziecka jest nie tylko Twoim prawem, ale i obowiązkiem jako rodzica. Zadbaj o to, aby ten aspekt prawny nie stał się dodatkową przeszkodą w nawiązaniu przyjaznych relacji z ojcem Twojego dziecka.

Rozwód - rozwiązanie ważnego małżeństwa przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Obok śmierci małżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa, rozwód jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Prawomocne rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa nie znosi więzi powstałych między mężem i żoną (w tym więzi z dziećmi), które trwają także po jego ustaniu, tworząc tzw. konsekwencje pożycia małżeńskiego. Jeśli ustalenie ojcostwa jest tym, co próbujesz zrobić, pomoc prawnika może znacznie ułatwić Ci życie.

4 ważne powody dla ustalenia ojcostwa

1. Alimenty na dziecko - jednym z obowiązków ustalenia ojcostwa jest zapewnienie alimentów przez ojca na rzecz żony. Oznacza to, że rodzice dziecka (matka i jej mąż), niezależnie od tego, czy pozostają razem, czy nie, muszą finansowo utrzymywać dziecko do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności (wejścia w dorosłość). Oczywiście, zawsze zależy to od tego, ile kto ma pieniędzy, ale każdy rodzic ma obowiązek, bez względu na wszystko, dbać o swoje dzieci! Dlatego nie ma sensu próbować rozwiązywać tego problemu bez pomocy specjalisty w ustaleniu ojcostwa.

2. Zasiłek na dziecko - ojciec dziecka ma prawo do otrzymania pieniędzy od matki i jej męża w ramach ustalenia ojcostwa dla swojej żony do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie zapominaj, że nawet jeśli ustalenie ojcostwa jest jedyną rzeczą, którą kiedykolwiek zostawisz do zrobienia, ojciec dziecka może uzyskać inne świadczenia od Ciebie, takie jak alimenty lub odszkodowanie majątkowe, które może potrzebować po ustaleniu ojcostwa . Ponadto, wszelkie dochody uzyskane przez ustanowienie ojcostwai powinny być traktowane jako aktywa dostępne do zapewnienia wsparcia finansowego dla dziecka.

3. Prawa i obowiązki - Przy ustalaniu ojcostwa oboje rodzice mają prawa i obowiązki dotyczące ich dzieci:

1) Ojciec ma obowiązek utrzymywać swoją żonę i dzieckonatomiast matka ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę, wychowanie i wykształcenie.

2. Ojciec ma prawo uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ustalenia ojcostwa żony (np. nadanie imienia czy zatwierdzenie placówki oświatowej).

3. Matka musi poinformować męża o wszystkich informacjach związanych z ustalenie ojcostwa Gdańsk.

4. Po ustaleniu ojcostwa rodzice ustalający ojcostwo mogą być pociągnięci do współodpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko w czasie ustalania ojcostwa (przed ustaleniem ojcostwa), bez konieczności udowadniania, że nie naruszyli żadnych zasad przy ustalaniu opieki nad dzieckiem lub organizowaniu jego wychowania. Warto również wspomnieć, że ustalenie ojcostwa nie ma wpływu na relacje z innymi dziećmi, które już posiadasz.