piątek, 22 maj 2020 11:18

Jakie są zakresy ochrony poszczególnych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenie auta Ubezpieczenie auta

Każde auto poruszające się po polskich drogach musi być ubezpieczone. Obowiązkowa polisa to OC, czyli odpowiedzialność cywilna. Jakie są zakresy wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych na polskim rynku?

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu jego rejestracji. Umowa z ubezpieczycielem jest automatycznie przedłużana, chyba że właściciel zrezygnuje z niej najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia. Polisa chroni ubezpieczonego przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje zdarzenia takie jak:

 • kolizja z innym pojazdem;
 • potrącenie pieszego lub rowerzysty;
 • uszkodzenie innego pojazdu w trakcie postoju, na przykład na skutek zapalenia się auta;
 • potrącenie zwierzęcia;
 • szkody wyrządzone na mieniu, na przykład na skutek kolizji z budynkiem.

Wykupienie polisy OC wiąże się z wydatkiem od kilkuset do kilku tysięcy złotych, co niekiedy znacznie obciąża budżet kierowcy. Jak oszczędzić na ubezpieczeniu OC? Sprawdzone sposoby przedstawili eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Kiosk Polis, pod adresem: https://kioskpolis.pl/jak-znalezc-najtansze-ubezpieczenie-oc/.

Ubezpieczenie Autocasco

Właściciele nowszych i bardziej wartościowych pojazdów często decydują się także na ubezpieczenie Autocasco. Polisa stanowi dodatkową ochronę finansową dla kierowcy na wypadek utraty lub uszkodzenia auta. AC warto kupować w pakiecie z OC, co przekłada się na sporo niższą cenę, zwłaszcza gdy zakup jest dokonywany przez internet. Zakres ubezpieczenia autocasco, w odróżnieniu od OC, nie jest regulowane ustawą, dlatego każde towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje swoją własną ofertę.

Ubezpieczenie autocasco najczęściej obejmuje:

 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w wypadku drogowym,
 • kradzież samochodu,
 • akty wandalizmu,
 • działanie warunków atmosferycznych,
 • pożar samochodu.

Naprawa nowego pojazdu może być bardzo droga, a kradzież zrujnować budżet właściciela. To wystarczające argumenty, aby postarać się o dobre Autocasco.

Polisa NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ochrona życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów auta. Zależnie od procentowego uszczerbku na zdrowiu i sumy gwarancyjnej, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca stosowne odszkodowanie. Śmierć oznacza wypłacenie pełnej sumy ubezpieczenia. O ubezpieczenie NNW warto zadbać szczególnie, gdy ma się na utrzymaniu rodzinę, a posiada relatywnie niskie oszczędności i skromny majątek, a więc niewystraczające zabezpieczenie finansowe.

Pakiet Assistance

Polisa Assistance zapewnia kierowcy pomoc, jeśli wystąpią nieoczekiwane zdarzenia. Zakres pakietu może obejmować też różne okoliczności związane z samochodem lub wsparciem kierowcy.

Usługi zaliczające się do ubezpieczenia Assistance można podzielić na 4 grupy:

 • pomoc serwisową,
 • pomoc prawną,
 • pomoc informacyjną,
 • pomoc medyczną.

W praktyce kierowcy, którym na trasie przydarzy się stłuczka lub awaria mogą liczyć na szybką naprawę w miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do punktu serwisowego. W skład pakietu Assistance nierzadko wchodzą usługi takie jak wymiana akumulatora, dotankowanie paliwa lub podstawienie pojazdu zastępczego. Pomoc prawna, medyczna oraz informacyjna bywają szczególnie przydatne w trakcie dłuższych tras krajowych i zagranicznych. Podstawowy pakiet Assistance stanowi niekiedy darmowy dodatek do ubezpieczenia OC.

Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu samochodu warto zapoznać się z ofertami poszczególnych towarzystw i wybrać najkorzystniejszy pakiet z punktu widzenia własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Media