czwartek, 02 grudzień 2021 13:35

Odwrócona hipoteka dla seniora

odwrócona hipoteka odwrócona hipoteka pixabay

Kredyt z odwróconą hipoteką to pomysł na dostatnie życie seniorów, którzy posiadają mieszkania własnościowe. To popularne w krajach Europy Zachodniej rozwiązanie ma szanse zyskać na sławie także u nas, a to dzięki Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym.

Kredyt z odwróconą hipoteką polega na tym, że bank wypłaca swojemu klientowi jednorazowo bądź dożywotnio świadczenia pieniężne, a po jego śmierci przejmuje mieszkanie. Do końca życia senior będzie jednak właścicielem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa. Poza tym do roku po jego śmierci rodzina może spłacić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami i innymi roszczeniami, odzyskując tym samym mieszkanie.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym jest o tyle ważna, że kredyt ten mogą oferować jedynie instytucje, będące pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, czyli banki, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych czy instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, a nie jak wcześniej to bywało – nieuczciwe firmy. Poza tym wysokość renty czy jednorazowej wypłaty ustala rzeczoznawca, na podstawie rynkowej wartości nieruchomości. Jeżeli jego wycena okaże się jednak niesatysfakcjonująca dla klienta, to może on wycofać z takiego kredytu. I nie należy bezkrytycznie ufać takim wycenom, nawet bowiem biegli rzeczoznawcy sądowi popełniają spore błędy w wycenie: https://pamietnikwindykatora.pl/prawie-100-roznica-w-dwoch-wycenach-nieruchomosci-dokonanych-przez-tego-samego-rzeczoznawce-bieglego/. Pieniądze uzyskane na podstawie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym zostaną potraktowane jak zaciągnięcie kredytu, czyli nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Seniora zabezpiecza także fakt konieczności zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego na piśmie. Musi ona zawierać m. in. takie informacje jak: rodzaj kredytu, jego całkowita wysokość, wartość nieruchomości, oprocentowanie kredytu, terminów oraz wysokości wpłat. Poza tym powinny znaleźć się w niej także punktu mówiące chociażby o prawie i procedurze do przedterminowej spłaty takiego kredytu.

Warto tu jeszcze dodać, że kredyt ten przyznawany jest bez limitu wieku w walucie polskiej. Poza tym pieniądze uzyskane na podstawie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym zostaną potraktowane jak zaciągnięcie kredytu, czyli nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kredyt odwrócony to ratunek dla polskich emerytur, jak jednak twierdzą specjaliści będzie to raczej produkt niszowy.