piątek, 13 sierpień 2021 18:54

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę przy jej podpisaniu?

nowe mieszkania w Lublinie nowe mieszkania w Lublinie pixabay

Kupując nieruchomość, trzeba dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest podpisanie umowy deweloperskiej. Zobowiązani do tego są nabywcy nowych mieszkań i domów.

O tym, co powinien zawierać ten dokument, mówi ustawa o ochronie prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przed podpisaniem umowy zawsze jednak warto samodzielnie sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie elementy wymagane przez prawo.

Kiedy trzeba podpisać umowę deweloperską?

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego staje się coraz popularniejszy. Dużym zainteresowaniem cieszą się szczególnie nowe mieszkania w dużych miastach w Polsce. Nabywcy, którzy zdecydują się na nowe mieszkanie w Lubinie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku zobowiązani są do podpisania umowy deweloperskiej. Zawiera się ją w formie aktu notarialnego. W nim deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności nieruchomości po zakończeniu inwestycji, natomiast nabywca na mocy umowy deweloperskiej zobligowany jest do zapłaty za dom/mieszkanie. Co do zasady umowa deweloperska ma zabezpieczyć interesy osoby nabywającej lokal mieszkalny. Aby jednak tak było, muszą się w niej znaleźć odpowiednie punkty.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej należy sprawdzić, czy dokument zawiera wszystkie wymagane informacje. Do takich zaliczane są:

 • dane stron umowy oraz data i miejsce jej zawarcia,
 • cena nieruchomości,
 • termin przeniesienia prawa własności,
 • harmonogram i wysokość wpłat na rzecz dewelopera,
 • informacje o działce budowlanej, a także usytuowaniu nieruchomości w obrębie działki,
 • parametry techniczne oraz standard prac wykończeniowych mieszkania,
 • powierzchnia i układ pomieszczeń,
 • informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym,
 • numer pozwolenia na budowę wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • zasady odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków,
 • wysokość kar umownych i odsetek,
 • oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego,
 • informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez kupującego,
 • zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia prawa własności na nabywcę.

Umowa deweloperska – na to zwróć uwagę!

Sprawdzając zapisy umowy deweloperskiej, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na cenę. Jej zmiana może wynikać z różnic powierzchni lokalu zadeklarowanej w projekcie a tej rzeczywistej. Różnica wynosi zazwyczaj do 2%. W umowie deweloperskiej powinien znaleźć się zapis, który ustali, czy będzie to miało wpływ na ostateczną cenę i jeśli tak, czy możliwe jest odstąpienie od umowy przy podwyżce kosztów zakupów.

Kolejny ważny punkt to ten mówiący o kosztach utrzymania po wydaniu mieszkania. Należy pamiętać, że w dniu wydania lokalu koszty jego utrzymania ponosi nabywca. W umowie deweloperskiej powinien więc znaleźć się zapis związany z tym, jakie opłaty przechodzą na nabywcę i w jaki sposób będą one pobierane.

Wiele nieruchomości z rynku pierwotnego kupowanych jest nie za gotówkę, ale na kredyt. Jego uzyskanie nie jest pewne, dlatego umowa deweloperska powinna określać, co się stanie w momencie odrzucenia przez bank wniosku. W takiej sytuacji nabywca powinien mieć możliwość odstąpienia od zakupu, a dokument jasno musi wskazywać warunki, na których będzie to możliwe.

 

 Materiał przygotowany przez RynekPierwotny.pl