czwartek, 12 listopad 2020 16:55

Własne ujęcie wody krok po kroku

pompa głębinowa pompa głębinowa

Inwestycja we własne ujęcie to gwarancja czystej i zdrowej wody, która zanim trafiła do naszego domu przeszła naturalny proces filtracji. Dodatkowo zapewnia niezależność od zewnętrznych dostawców oraz pozwala znacznie obniżyć koszty, zwłaszcza eksploatacyjne.

 

Choć wybór oraz montaż instalacji, której sercem jest pompa głębinowa wydają się na początku dość trudne, rzeczywistość nie jest wcale aż tak skomplikowana.

Skąd czerpać wodę pitną?

Istnieje kilka sposobów na doprowadzenie odpowiedniej ilości wody do celów bytowych. Można je podzielić ze względu na przeznaczenie i uzbrojenie działki wraz z położoną na niej nieruchomością.

Jednym z najbardziej ekologicznych i najtańszych sposobów jest zagospodarowanie wody deszczowej. Można również wykonać przyłącze do miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowej, albo wykopać własną studnię.

Własna studnia głębinowa to łatwy sposób na całkowite uniezależnienie się od drogiej wody wodociągowej czy też deszczówki dostępnej niestety w dość mocno ograniczonym zakresie. Do tłoczenia wód głębinowych służy niezawodna pompa głębinowa wraz z elementarnym osprzętem.

Jakie formalności?

Zbudowanie własnej studni wymaga spełnienia określonych warunków i wiąże się z uzyskaniem pozwolenia. Konieczność taką nakłada na inwestora ustawodawca w Prawie wodnym oraz w Prawie geologicznym i górniczym. Jest to pozwolenie wodnoprawne, wymagane wówczas, gdy:

  • pobór wody ze studni będzie przewyższał 5 m³ na dobę,

  • głębokość odwiertu przekracza 30 m,

  • woda ze studni będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej na danej działce.

Jeśli studnia będzie przeznaczona na własne cele, w tym jako woda pitna lub do nawadniania działki, należy tylko zgłosić budowę do odpowiedniego urzędu oraz dostarczyć szkic usytuowania studni na działce wraz z oświadczeniem o jej własności.

Parametry instalacji czy wybór pompy głębinowej

Przystępując do wykonania własnego ujęcia wody na cele bytowo-gospodarcze należy określić maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę oraz minimalną wysokość ciśnienia. Wartości te mogą się mocno różnić pomiędzy poszczególnymi działkami oraz położonymi na niej nieruchomościami.

Można jednak przyjąć, że przeciętny dom jednorodzinny zamieszkiwany przez 4 osoby oznacza zapotrzebowanie na wodę w granicach 1-2 m³/h.

Znając zapotrzebowanie na wodę, trzeba też pamiętać o ciśnieniu, z jakim będzie ona wypływać z punktów czerpalnych. Do prawidłowego określenia tego parametru należy określić kilka aspektów, tj.

  • głębokość lustra wody,

  • odległość studni od domu,

  • wysokość domu,

  • średnica rurociągu

  • rodzaj armatury, w którą wyposażona została nieruchomość.

Zakup pompy głębinowej wraz z kompatybilnym osprzętem to bez wątpienia inwestycja na długie lata. Warto zatem postawić na urządzenie, które zapewni zarówno komfort pracy całej instalacji, jak i odpowiedni wypływ wody z kranu. Znając najważniejsze parametry, można w prosty sposób wybrać pasującą pompę głębinową i bez awarii cieszyć się świeżą wodą z prywatnego ujęcia.