środa, 02 grudzień 2015 12:19

Badanie USG w trakcie ciąży

Badania ultrasonograficzne mają obecnie duże znaczenie w diagnostyce prenatalnej. USG w trakcie ciąży jest traktowane, jako rutynowe badanie, które ze względu na bezpieczny i nieinwazyjny charakter może być powtarzane wielokrotnie, aż do narodzin dziecka. Wykonuje się je w celu potwierdzenia prawidłowego rozwoju płodu, a także wczesnego wykrycia wad genetycznych oraz związanych z budową i funkcjonowaniem narządów wewnętrznych.

Przyjmuje się, że badanie ultrasonograficzne powinno być rutynowo wykonywane przynajmniej trzykrotnie podczas trwania ciąży: pomiędzy 11 a 14, a następnie w 20 oraz 30 tygodniu, z tolerancją do około dwóch tygodni. Pierwsze badanie USG ma na celu przede wszystkim ocenę anatomii płodu, między innymi budowy czaszki, kończyn, serca i żołądka, a także czynności serca.

W trakcie tego badania oceniana jest także prawidłowa pozycja płodu, przepływ krwi w przewodzie żylnym oraz przez zastawkę trójdzielną. Badanie USG wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży ma też duże znaczenie, ponieważ pozwala na wykrycie aberracji chromosomowych płodu, np. zespołu Downa.

Dwa kolejne, podstawowe badania USG ciąży są wykonywane około 18-22 i 28-32 tygodnia i mają na celu przede wszystkim ocenę oraz kontrolę rozwoju płodu. W trakcie tych badań oceniana jest waga płodu oraz wiek ciążowy z dokładnością do 10 dni. Podczas USG wykonywane są także pomiary biometryczne, mające na celu ocenę prawidłowości rozwoju płodu: wymiar dwuciemieniowy oraz obwód główki, obwód brzucha płodu długość kości udowej, a także szczegółowa ocena struktury narządów.

W trakcie USG w 18-22 i 28-32 tygodniu oceniana jest również anatomia płodu, w tym budowa serca, jamy brzusznej, narządów płciowych oraz układu nerwowego. Dodatkowo sprawdzany jest także stan matki, między innymi macica i przydatki, a także ocena ilości płynów owodniowych, ważnych dla rozwoju dziecka.

Tradycyjne badania ultrasonograficzne, wykonywane metodą 2d, pozwalają na otrzymanie czarno-białego, płaskiego obrazu płodu. Niekiedy w sytuacji, gdy płód układa się niekorzystnie, jest to niewystarczające do prawidłowej diagnostyki. W takich przypadkach zalecane jest wykonanie USG 3d, które pozwala na stworzenie trójwymiarowego obrazu dziecka, który można dowolnie obracać, aby prawidłowo ocenić rozwój płodu. USG ciąży metodą 3d daje nieporównanie lepsze efekty w zakresie oceny budowy i funkcjonowania serca, a także innych organów.

Nowoczesne ultrasonografy pozwalają na przedstawienie trójwymiarowego obrazu dziecka w czasie rzeczywistym, co określane jest mianem technologii 4d. Ta metoda pozwala lekarzowi na jeszcze dokładniejszą ocenę rozwoju płodu i wykrycie niektórych wad niedostrzegalnych na USG 2d. Dla rodziców jest to niepowtarzalna okazja na zaobserwowanie reakcji i zachowania dziecka w brzuchu matki, między innymi uśmiechu, ziewania lub machania rączką. To niepowtarzalne przeżycie można utrwalić na filmie, który dla wielu rodzin będzie niezapomnianą pamiątką z okresu ciąży.

USG ciąży powinno być wykonywane przez doświadczonego lekarza ginekologa, którego umiejętności mają często dużo większe znaczenie niż jakość sprzętu, z którego korzysta. Takich specjalistów można znaleźć w Centrum Medycznym ADAD w Warszawie. Warto wziąć to pod uwagę, decydując się na prowadzenie ciąży i wykonywanie badań przez zaufanego lekarza.

Styl życia

  • 1