czwartek, 12 grudzień 2019 14:43

Czy można się szybko i bezboleśnie nauczyć języków obcych?

Nauka języków obcych Nauka języków obcych

Znajomość języków obcych jest walorem, który jest doceniany na całym świecie już od bardzo dawna. To nie prawda, że dopiero w ostatnim stuleciu sztuka ta została doceniona przez ludzi. Już starożytni dostrzegali korzyści płynące ze znajomości języków obcych.

Pisał o tym Johann Wolfgang von Goethe, mówił również o korzyściach płynących z takiej umiejętności cesarz Karol I Wielki. Na świecie jest około 7000 różnych języków, którymi się można porozumieć. Jednak tylko kilka jest postrzeganych jako te uniwersalne.

Do nich można zaliczyć język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, chiński, a także język rosyjski. Spora grupa osób uczy się również języka arabskiego, ale ten nie jest jednorodny i w różnych krajach arabskich są jego różne odmiany. Nie jest również jednorodnym język angielski czy hiszpański. W zależności od kraju w którym jest używany, regionu tego kraju, czy nawet grupy społecznej używającej tego języka. Można sobie pomyśleć, że nauka języków obcych nie jest łatwa. I chyba to jest podstawowym powodem tego, że w dalszym ciągu prawie połowa Polaków nie potrafi rozmawiać w żadnym obcym języku. Kiedyś jeszcze starsze pokolenie znało przynajmniej ze szkoły język rosyjski, ale ta grupa się cały czas zmniejsza. Pocieszające jest to, ze młodzi ludzie określają się jako ci którzy potrafią rozmawiać w innym niż ojczystym języku. Statystyki mówią o przeszło 90 procentowej grupie uczniów szkół średnich oraz podstawowych, a także przeszło sześćdziesięcioprocentowej grupie studentów? Może w końcu młodzi dostrzegli korzyści płynące z umiejętności posługiwania się językami obcymi? Pozostaje jednak problem, jak przekonać osoby starsze, niż ta młodzież do nauki?

Na rynku jest wiele szkół proponujących naukę języków obcych. Większość z nich tak jak wrocławska szkoła https://gerelis.pl ma swoje autorskie programy, które są dostosowywane w taki sposób, by efektywność ich była jak największa, przy jednoczesnej poprawie komfortu pogłębiania tajników języków obcych. W szkole tej wykładane są przede wszystkim język angielski, hiszpański, niemiecki. Kursy są skierowane zarówno dla młodzieży i dzieci, dla firm oraz dla osób dorosłych. Szczególnie polecane są kursy skierowane dla osób starszych https://gerelis.pl/kursy/kursy-dla-doroslych. Jest to nietypowa szkoła, która proponuje naukę bez tablicy oraz podręcznika. Zamiast tego proponuje się tu naukę poprzez zabawę, przy wykorzystaniu przeróżnych pomocy naukowych. Kursy są prowadzone w małych intymnych grupach maksymalnie do sześciu osób, dobranych zarówno pod względem posiadanych umiejętności, ale również pod względem wieku. Program szkoły jest zrównoważony i nastawiony zarówno na zdobycie umiejętności rzeczywistego korzystania z języka obcego – prowadzenia swobodnej konwersacji w tym języku, ale poparte wiedzą z zakresu gramatyki. Czas poświęcony na konwersację to połowa czasu trwania kursu. Szkoła również stawia na zmniejszenie stresu uczących się, dając im możliwość na naukę pośród domowych zwierzaków. Pomysł na taki sposób uczenia może przyciągnąć wielu chętnych z okolic stolicy Dolnego Śląska.

Osoby zamieszkujące pozostałe części kraju mają do dyspozycji szkoły, które uczą sprawdzonym skutecznymi metodami. Pośród tych metod bardzo ciekawie się prezentuje metoda Callana. Jest to metoda, która została stworzona w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przez Robina Callana w celu szybkiej nauki języka dla oddziałów wojska. Polega ona jedynie na nauce języka mówionego. Metoda ta zakazuje wręcz pisania, czy nawet robienia notatek. Uczestnicy kursu pytani przez nauczyciela nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, książek, tylko muszą naturalnie odpowiadać w języku, którego się uczą, a nauczyciel poprawia pojawiające się błędy. To metoda, która odnosi się do nauki języka przez dziecko. To naturalny odruch, jednak wymaga cały czas ćwiczeń, wadą jest brak umiejętności pisania i czytania w danym języku. Inną podobną metodą nauczania języka obcego, skierowaną głównie do dzieci, jest metoda Hellen Doron. Jest to metoda długotrwała – cykl szkolenia wynosi 9 lat. W metodzie tej całkowicie pomija się język ojczysty dziecka, mówiąc, wykładając, wydając polecenia wyłącznie w języku obcym. Pierwsze sześć miesięcy to nauka mówienia, trzy kolejne pisania i czytania. To bardzo skuteczna metoda, jednak nie należy do szybkich.

W sieci pojawia się wiele ofert, które proponują błyskawiczną naukę języków obcych, za czasem symboliczną kwotę. Są to metody podobne do metody Callana – nastawione jedynie na słuchaniu i powtarzaniu słów, fraz lub zdań. Przy tych metodach nie ma jednak żadnego czynnika korygującego błędy. Bazują również na samodzielności uczniów i na ich samozaparciu. Nie można powiedzieć, ze nie są to metody, które nie uczą, jednak uczeń musi wykazać się sporym zaangażowaniem oraz znaleźć kogoś, kto będzie poprawiał co mówi lub rozumie źle. Nie jest jednak prawdą, ze dzięki tym metodą można szybko poznać tajniki języka obcego. Na naukę trzeba poświęcić trochę więcej czasu, nie tylko podczas samych lekcji, ale również podczas samodzielnych ćwiczeń mających utrwalić zdobywaną wiedzę.

Styl życia

  • 1