piątek, 23 sierpień 2019 10:07

Jak rozwijał się pod względem urbanistycznym Lublin w ostatnich latach?

Mieszkanie w Lublinie Mieszkanie w Lublinie

Lublin jest jednym z większych miast na mapie naszego kraju. Zajmuje powierzchnię ponad 147 km2, co czyni z niego piętnaste miasto w Polsce pod względem wielkości.

Ma 340 000 mieszkańców. Studium zagospodarowania Lublina wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Jak ono wyglądało w ciągu ostatnich kilku lat? Jaka jest historia osadnictwa w Lublinie?

Rozwój od średniowiecza

Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że Lublin to jedno z najstarszych centrów osadniczych na ziemiach polskich. Rozwijało się ono bowiem już od średniowiecza, w sposób ciągły. Przełomowym momentem dla miasta była jednak jego lokacja na prawie magdeburskim w 1317 roku. Wówczas ukształtował się najstarszy układ urbanistyczny Lublina.

Największy rozkwit pod tym względem Lublin notował w okresie od drugiej połowy XIV wieku do I połowy XVII wieku. Wszystko przez bardzo korzystne położenie, ponieważ znalazł się na przecięciu wielu ważnych szlaków handlowych. Stał się ważnym pośrednikiem w wymianie towarów płynących między Europą Wschodnią i Zachodnią oraz Królestwem Polskim i Litwą.

Współczesny rozwój miasta

Mijały kolejne wieki, a Lublin rozwijał się dalej, choć z wyraźnie mniejszą dynamiką. Jedną z najprężniej rozbudowujących się dzielnic miasta jest dziś Węglin Południe. To dzielnica zlokalizowana w południowo-zachodniej części miasta. Ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę, nic więc dziwnego w tym, że powstają tu kolejne inwestycje mieszkaniowe, których przykładem są niedawno wybudowane osiedla: Koralowe i Cyrkoniowe. Zakup lokali mieszkalnych w tych miejscach oferuje deweloper – firma Orion (https://orion.lublin.pl/nowe-mieszkania-na-sprzedaz/). Atutem dzielnicy Węglin Południe jest to, że znajduje się niedaleko od centrum Lublina. Łatwo więc dotrzeć do ważnych punktów infrastrukturalnych, które zresztą powstają również w obrębie i tej dzielnicy.

Lublin całkowicie zasłużył sobie na miano nowoczesnego miasta, o europejskim charakterze, gdzie mieszkańcom żyje się po prostu dobrze.

Styl życia

  • 1