środa, 15 kwiecień 2020 17:01

Jakie są kary za niesegregowanie śmieci?

Segregacja śmieci Segregacja śmieci

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na każde miasto w Polsce obowiązek odzyskiwania przynajmniej połowy z masy odpadów komunalnych. W związku z tym, władze samorządowe wprowadziły nowe kary za niesegregowanie odpadów.

Ta możliwość została im przyznana na podstawie nowelizacji ustawy śmieciowej z września 2019 roku. Rada miasta lub rada gminy może nałożyć karę wynoszącą minimum dwukrotność, a maksymalnie czterokrotność opłaty śmieciowej na osoby, które nie przestrzegają segregacji. Oznacza to, że wywóz śmieci może stać się bardzo kosztownym wydatkiem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

 

Czym jest zbiorowa odpowiedzialność za segregowanie?

Od 1 marca 2020 roku, obowiązek segregowania śmieci dotyczy każdej osoby. Co więcej, mieszkańców dużych osiedli obowiązuje tzw. odpowiedzialność zbiorowa. Oznacza to, że wystarczy, aby jeden lokator nie dostosował się do zasad, a podwyższona opłata w związku z brakiem segregacji odpadów zostanie nałożona na wszystkie osoby. W tym przypadku firmy oferujące wywóz śmieci muszą poinformować władze gminy, które wprowadzą kary. W praktyce wszystko zależy od konkretnych samorządów. W niektórych miastach stosuje się nalepki ostrzegawcze na pojemnikach gdzie śmieci są segregowane w sposób nieprawidłowy. W innych faktycznie powiadamia się zarządcę. Część gmin stosuje także system kontroli, dzięki czemu na bieżąco monitoruje sytuację. Jeszcze inne stosują kary tylko w ostateczności. Rozbieżności wynikają z braku konkretnych wytycznych co do sposobów kontroli oraz egzekwowania kar. W związku z tym, każda gmina stworzyła inny mechanizm, czasem mniej, czasem bardziej surowy.

Czy można uniknąć odpowiedzialności zbiorowej?

Zwiększenie opłat za wywóz śmieci jest widoczne praktycznie w każdej gminie. Ministerstwo Środowiska ogłosiło, iż podwyższone koszty mogą dotyczyć nawet 6 milionów osób. Tymczasem głównym problemem jest chaos informacyjny oraz zbyt szybkie tempo wprowadzania nowych zmian. Do tego momentu znana jest ścieżka jaką przechodzi informacja o niesegregowaniu odpadów. Firma zajmująca się wywozem śmieci powiadamia Biuro Gospodarki Odpadami o tym, że mieszkańcy danego osiedla nie segregują śmieci. Następnie informacja trafia do dzielnicy, która z kolei kontaktuje się z właścicielem nieruchomości lub osiedla.W kolejnym etapie, reprezentant musi pojawić się w dzielnicy i wyjaśnić sytuację. Rozpoczyna się postępowanie administracyjne. W sytuacji nałożenia kary, istnieje ścieżka odwoławcza. W praktyce sprawa może ciągnąć się przez bardzo długi czas. Co w przypadku gdy decyzja o nałożeniu kary faktycznie zapadnie?W tej sytuacji również wszystko zależy od konkretnej spółdzielni. Kara zostaje nałożona na wspólnotę mieszkaniową, która może zadecydować o jej równomiernym nałożeniu, albo przeprowadzić kontrolę wśród mieszkańców i nałożyć opłatę tylko na wybranych lokatorów, którzy uchylają się od segregacji.Biorąc pod uwagę wymienione wyżej założenia, wywóz śmieci, które nie zostały posegregowane stał się nie tylko sporym kosztem w domowym budżecie, ale również niesie ze sobą ryzyko obciążenia opłatą innych osób, które stosują się do zasad. Nowe przepisy budzą wiele kontrowersji, a władze zapowiadają kolejne zmiany. Nowy system jest bardzo problematyczny i generuje więcej pytań niż odpowiedzi. Stałym problemem dla mieszkańców dużych osiedli są także osoby, które podrzucają swoje śmieci. Chcąc uniknąć komplikacji, należy przede wszystkim wdrożyć we własnym zakresie segregację odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Usuń Gruz z Poznania.

 

Media

Styl życia

  • 1