środa, 02 grudzień 2020 16:39

Fakty i mity na temat homeopatii

leki homeopatyczne leki homeopatyczne

Rozpowszechnienie leczenia homeopatycznego zawdzięczamy niemieckiemu lekarzowi, Samuelowi Hahnemannowi, który w 1779 r. ukończył studia na Uniwersytecie w Erlangen.

Podczas tłumaczenia książki medycznej W. Cullena odkrył on dawno zapomnianą zasadę leczenia podobieństwami. Zasada ta została sformułowana już w V w. p.n.e. przez Hipokratesa.

 

Czym jest homeopatia?

Homeopatia jest terapią polegającą na pobudzaniu naturalnej zdolności organizmu do samoleczenia. Nie skupia się na pojedynczej jednostce chorobowej – jej centrum zainteresowania stanowi chory człowiek jako całość, a nie określona choroba. Aby lepiej zrozumieć, jak działa homeopatia, warto przeanalizować następujący przykład: „Jeśli jakaś część organizmu ulegnie zakażeniu, zaczyna działać układ immunologiczny, który kieruje leukocyty i białka odpornościowe do miejsca zakażenia, aby unieszkodliwić lub zabić czynnik zakaźny i odseparować zainfekowane miejsce. Dlatego staje się ono gorące, obrzęknięte, zaczerwienione i bolesne (na skutek obrzęku). Te objawy są klasycznymi oznakami zapalenia i stanowią skutek reakcji organizmu na zakażenie (w homeopatii), a nie przyczynę choroby (jak w medycynie konwencjonalnej)”.

Podstawowe zasady homeopatii

W homeopatii stosuje się sześć zasad:

 1. Leczenie podobnego podobnym, co oznacza, że objawy, jakie wywołuje dany lek, może on również leczyć.
 2. Zasada sprawdzania, w której tworzy się dokładny obraz każdego leku. W tym celu podaje się go w różnych potencjach (stężeniach) grupom zdrowych ochotników i rejestruje wszystkie objawy, jakie u nich wywołuje.
 3. Zasada minimalnej dawki, polegająca na stosowaniu leków w niewielkich stężeniach (np. 1:10 – skala D, 1:100 – skala C itd.). S. Hahnemann odkrył, że jeśli dany pacjent potrzebuje określonego leku, to staje się na niego bardzo wrażliwy i do wyleczenia wystarczy minimalna dawka.
 4. Zasada potencji, według której leki poddawane wielokrotnemu rozcieńczaniu i wstrząsaniu działają silniej (potencjalizacja).
 5. Zasada pojedynczego leku, polegająca na podawaniu jednego leku, ponieważ mieszanki mogą działać odmiennie, niż poszczególne składniki.
 6. Zasada kierunku leczenia, według której leczenie powinno się odbywać: od wewnątrz na zewnątrz, od narządów ważniejszych, do mniej ważnych.

Na jakiej zasadzie działa homeopatia?

Homeopatia polega na przywróceniu organizmowi harmonii i równowagi poprzez stymulację jego naturalnej zdolności do samoleczenia. Jeśli ktoś zachoruje, czyli zostaje zakłócona równowaga, jego organizm stara się ją przywrócić, co daje konkretne objawy, które odczuwa pacjent i które może zaobserwować lekarz. W homeopatii objawy te nie są chorobą, tylko reakcją organizmu na stan braku równowagi (chorobę) i stanowią wskaźnik stopnia nierównowagi i uszkodzenia danego układu. Są one swoiste dla każdego człowieka, niezależnie od podstawowej przyczyny. Z tego powodu można je uznać za podstawę do podjęcia leczenia, polegającego na przywróceniu równowagi w organizmie, czyli powrotu do zdrowia.

Czy homeopatia jest skuteczna – wyniki badań

Istnieje ponad 300 potwierdzonych klinicznie badań dotyczących skuteczności homeopatii. Na przykład w 2008 r. we Francji przeprowadzono testy kliniczne wśród 1600 pacjentów, których podzielonych na trzy grupy. W badaniach uczestniczyło w nich 800 lekarzy. W pierwszej grupie umieszczono osoby z infekcją górnych dróg oddechowych, w drugiej – cierpiące na zaburzenia lękowe, depresję, bezsenność i nadpobudliwość, a w trzeciej – pacjentów cierpiących na bóle stawów, kręgosłupa i kolan. Przeprowadzone testy niepodważalnie wykazały skuteczność leczenia we wszystkich grupach pacjentów. Badanie to zostało zatwierdzone przez francuską Naczelną Radę Lekarską.

Skuteczność homeopatii – fakty i mity

 1. Homeopaci to szarlatani, którzy nie przeszli formalnych szkoleń medycznych – MIT. Lekarz homeopata ma wykształcenie medyczne, uzupełnione podyplomowymi studiami z zakresu homeopatii.

 2. Preparaty homeopatyczne to leki – FAKT. Leki homeopatyczne zostały uznane za produkty lecznicze zgodnie z zapisem Dyrektywy Unijnej z 6 XI 2001 r. (2001/83/WE). W Polsce zostały dopuszczone do sprzedaży decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a ich dystrybucja podlega kontroli Nadzoru Farmaceutycznego.

 3. Wszystkie leki homeopatyczne można kupić w każdej aptece bez recepty – MIT. Istnieje wiele leków homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę. Oprócz produktów gotowych niektóre apteki mogą sporządzać preparaty na podstawie przepisu zapisanego na recepcie przez lekarza.

 4. Leki homeopatyczne to placebo – MIT. Leki homeopatyczne są skuteczne również w leczeniu niemowląt i zwierząt (koni, świń), które nie mogą się zasugerować, że otrzymują lekarstwo.

 5. Pamięć wody” nie istnieje – MIT. Wysokie rozcieńczenie leku nie oznacza, że nie wpływa ono na skomplikowane struktury przestrzenne, jakie tworzą się podczas oddziaływania substancji czynnej z cząsteczkami rozpuszczalnika. Gdyby to była nieprawda, leki homeopatyczne byłyby nieskuteczne. Prawdopodobnie dalszy rozwój nanotechnologii w najbliższej przyszłości pomoże te mechanizmy wyjaśnić i zrozumieć.

 6. Nie należy porzucać leczenia konwencjonalnego, aby stosować homeopatię – FAKT. Obie metody leczenia nie wykluczają się, można stosować je łącznie. Są też przypadki, w których podaje się wyłącznie leki homeopatyczne, np. podczas ciąży czy u sportowców, aby wykluczyć doping.

 7. Leki homeopatyczne działają powoli i nie można ich użyć w nagłych wypadkach, np. gorączce czy biegunce – MIT. Homeopatia działa szybko i skutecznie nawet w nagłych przypadkach.

 8. Homeopatia może wyleczyć każdą chorobę – MIT. Leki homeopatyczne nie mogą zastąpić np. interwencji chirurgicznej czy dentystycznej.

 9. Leki homeopatyczne powstają w wyniku praktyk okultystycznych – MIT. Leki powstają w fabrykach farmaceutycznych, zgodnie z określonymi recepturami, w procesach wielokrotnego rozcieńczania i wstrząsania przez maszyny. Nie mogą zatem być efektem żadnych „magicznych” praktyk.

 10. Leki homeopatyczne nie mogą być stosowane przez diabetyków – MIT. Zawartość cukru w lekach homeopatycznych jest tak niska, że praktycznie nie wpływa na stężenie cukru we krwi.

Na stronie https://www.apo-discounter.pl/leki-homeopatyczne-c-412 znajdują się leki homeopatyczne, które mogą skutecznie pomóc na wiele dolegliwości.