wtorek, 04 czerwiec 2019 14:27

Adwokat Łódź – profesjonalna pomoc prawna

Adwokat Łódź Adwokat Łódź

Niestety nie wszystkie sytuacje związane z życiem rodzinnym czy zawodowym da się rozwiązać bez pomocy prawnika. Gdzie w takim razie szukać pomocy? Możliwości jest wiele, począwszy od uruchamianych przez starostwa powiatowe punktów bezpłatnej pomocy prawnej, poprzez kancelarie prowadzone przez prawników (osoby po studiach prawniczych, ale bez ukończonej aplikacji), skończywszy na radcach prawnych i adwokatach.

Adwokat Łódź ma najwyższe kompetencje spośród wymienionych osób, choć w praktyce nie wszyscy wiedzą, na czym polega różnica pomiędzy zawodem adwokata i zawodem radcy prawnego.

Pomoc prawna na rzecz osób prywatnych, firm i instytucji

Kancelarie prawne zajmują się świadczeniem pomocy prawnej zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji. Większość działa w obrębie wielu dziedzin prawa, choć są i takie, które specjalizują się w jednej lub kilku. Niekiedy jest to uzależnione od wielkości kancelarii i liczebności pracowników. Przykładowo zespół łódzkiej Kancelarii Madejczyk liczy dziewięć osób, a w jego skład wchodzą nie tylko radcy prawni, ale też doradcy podatkowi, adwokat Łódź oraz specjalista ds. dokumentacji cen transferowych. Tym samym oferta kancelarii jest bardzo szeroka i obejmuje usługi związane z doradztwem na rzecz przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, sportowców, podmiotów zagranicznych inwestujących w naszym kraju, autorów, ale też osób borykających się z problemami rodzinnymi i chcących uregulować stosunki rodzinne i wielu innych.

Ochrona prawnie chronionych interesów

Radca prawny czy adwokat Łódź ma za zadanie ochraniać prawnie chronione interesy swoich klientów. Zakres pomocy może być różny, niekiedy ogranicza się do jednej rozmowy, podczas której klient dowiaduje się, jakie istnieją sposoby na rozwiązanie jego problemu i jak powinien wyglądać jego kolejny krok. Innym razem prawnicy wypełniają i wysyłają w imieniu klienta pisma i reprezentują go przed organami administracji publicznej czy sądami. Jeśli zaś chodzi o obronę w sprawach karnych, tutaj do niedawna sytuacja była bardziej skomplikowana - kompetencje radów prawnych i adwokatów znacząco się w tym zakresie różniły.

Adwokat Łódź a radca prawny

Adwokat to osoba, która ukończyła studia prawnicze i aplikację adwokacką. Radca prawny również ukończył studia prawnicze, ale inną aplikację – radcowską. Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze. Zgodnie z jej treścią zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami. Radca prawny ma bardzo podobne kompetencje, a w wielu przypadkach można powiedzieć, że tożsame. Jednakże do 1 lipca 2015 roku nie mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Obecnie jest to możliwe, ale pod warunkiem, że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Wielu radców prawnych jest jednak zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej, bądź też jako wspólnicy spółki.

Biznes

  • 1