piątek, 12 lipiec 2019 15:03

Audyt podatkowy – czy warto go przeprowadzić w swojej firmie?

Audyt podatkowy Audyt podatkowy

W sytuacji, gdy prowadzimy firmę, niezwykle istotnym jest stałe kontrolowanie i monitorowanie jej kondycji poprzez prowadzenie różnego rodzaju audytów.

Poza tymi pozwalającymi określić wydajność pracowników, zgodność z wytycznymi odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy, czy umożliwiającymi maksymalizację generowanych zysków, warto również regularnie zlecać tak zwane audyty podatkowe. Czym one są i jakie wynikają z nich korzyści?

Audyt podatkowy zorientowany jest przede wszystkim na sprawdzenie legalności oraz prawidłowości prowadzonych działań podatkowych, jak również wystosowanie zaleceń, dzięki którym ewidencja mogłaby być prowadzona bardziej efektywnie, przejrzyście, czy w niektórych przypadkach – z korzyścią dla przedsiębiorcy wynikającą z możliwością obniżenia wysokości obciążeń. Innym istotnym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego oraz finansowego przedsiębiorcy, a więc zabezpieczenie go przed ewentualnymi reperkusjami wynikającymi z niedotrzymania swoich obowiązków względem organów skarbowych. Jako, że nie jest to zadanie łatwe, powinno ono zostać powierzone profesjonalnej firmie specjalizującej się w audytach podatkowych, bowiem tylko w takim przypadku będziemy mieć pewność, że przeprowadzone przedsięwzięcie będzie miało korzystny oraz długofalowy wpływ na nasz biznes. Jakie korzyści z niego wynikają?

Główną zaletą opisywanego rozwiązania jest możliwość niemalże natychmiastowego wyeliminowania oraz poprawy zidentyfikowanych błędów, które mogłyby kumulować się przy kolejnych rozliczeniach z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadząc do problemów podatkowych lub prawnych, najczęściej mających formę konieczności uiszczenia wysokiej grzywny skarbowej oraz złożenia korekt deklaracji i poprawy ewidencji za okres, w którym błędy wystąpiły. Dobrze przeprowadzony audyt może także raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości przedsiębiorcy odnośnie prawidłowych rozliczeń z organami skarbowymi, choćby na drodze przedstawienia wytycznych odnośnie dalszego postępowania czy sformułowania bardziej przystępnym językiem obowiązujących go przepisów prawnych.

Na krok ten należy zdecydować się możliwie jak najszybciej, bowiem nie tylko pozwoli nam to zoptymalizować sytuację podatkową prowadzonej firmy, ale także umożliwi niewielkim kosztem uniknąć ewentualnych nieprzyjemności. W porównaniu z grzywnami i karami, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę, cena audytu jest niewygórowana i wacha się w granicach od 400 do około 2000 złotych, zależnie od wielkości naszej firmy, wielkości ewidencji podatkowej oraz ilości zidentyfikowanych błędów i problemów, które należy niezwłocznie usunąć. Naszym zdaniem jest to niewielki wydatek za gwarancję bezpieczeństwa prawnego oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez obawy o negatywną opinię wydaną przez kontrolerów z Urzędu Skarbowego, która to w przypadku rażących zaniedbań i niedociągnięć może nawet poskutkować całkowitym bankructwem lub koniecznością zamknięcia firmy. Jesteśmy przekonani, że każdy właściciel przedsiębiorstwa chciałby uniknąć tak czarnego scenariusza.

 

Biznes

  • 1