czwartek, 14 maj 2020 12:15

Fotowoltaika dla firm: jak uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Fotowoltaika Fotowoltaika

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wchodzi w kolejną fazę. Unijne regulacje jasno określają jaki procent produkowanej rocznie energii ma pochodzić z tego sektora. Energia solarna stanowi w tej grupie ważne ogniwo, jest przystępna i łatwa w instalacji, coraz szerzej dostępna i dofinansowywana.

Czy panele fotowoltaiczne dla firm są ekonomicznie opłacalne? Skąd pozyskać środki na inwestycje? Odpowiada ekspert z brewa.pl.

Panele fotowoltaiczne dla firm: od kiedy dopłaty do fotowoltaiki?

Programy wspierające finansowanie OZE funkcjonują już od wielu lat, w Polsce na szeroką skalę od mniej więcej sześciu. Są to zarówno programy unijne, jak i krajowe. Finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla firm (patrz Brewa.pl) ma oczywiście inną formę, niż dotacje dla osób prywatnych, jednak wciąż budzą bardzo szerokie zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Fotowoltaika dla biznesu oparta jest na kredytach i pożyczkach, a sama forma i wielkość dofinansowania zależy bezpośrednio od programu.

Fotowoltaika dla firm: jak uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Aby uzyskać dofinansowanie na panele słoneczne dla firm, należy wziąć udział w programach. Mają one na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój polskich przedsiębiorstw. Najpopularniejszym przykładem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na który w latach 2014 – 2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeznaczyło niemal 1,5 mld euro. Podobnie działają Regionalne Programy Operacyjne, które oferuję róże poziomy finansowania fotowoltaiki dla firm, w zależności od województwa i regionu Polski.

Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm

Program emisyjny BOCIAN także oferuje interesujące wsparcie dla biznesu. W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie pożyczki nawet w kwocie do 40 mln zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych. Chodzi o panele fotowoltaiczne dla firm o mocy od 0,4 do 1 mWp.

Fotowoltaika dla firm: jakie korzyści?

Jak podaje brewa.pl, do największych korzyści z posiadania paneli fotowoltaicznych dla firm należą niższe opłaty za zużycie energii oraz wkład firmy w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeba jednak spojrzeć na inwestycje w OZE trochę szerzej. Nawet, jeśli początkowo kwestie dofinansowania nie są tak atrakcyjne, jak np. dla osób prywatnych, to wiąż pozostaje kwestia niezależności energetycznej w następnych dekadach. Według brewa.pl, regulacje unijne i nadchodzący przewrót w polityce energetycznej, spowodowany zmianami klimatycznymi, może być bardzo kosztowny dla polskich przedsiębiorców. Fotowoltaika dla firm ma wówczas zapewnić stałe koszty za energię elektryczną i uniezależnienie się od taryf i dostawców.

Stabilne, niskie koszty energii elektrycznej, które zapewniają panele fotowoltaiczne dla firm, to korzyści pośrednie. Wpływa to między innymi na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, bezpieczniejszą, bardziej stabilną politykę cenową produktów i usług, jak również zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy – fotowoltaika dla firm buduje obraz przedsiębiorstwa dbającego o ekologię i zrównoważony rozwój. W dobie podwyższającej się świadomości ekologicznej konsumentów i inwestorów, będzie to w najbliższych latach olbrzymia wartość dodana.

Media

Biznes

  • 1