piątek, 28 kwiecień 2017 11:44

Jak powinniśmy dobrze zarządzać ryzykiem?

Zarządzaniem ryzykiem nazywa się takie podejmowanie decyzji oraz prowadzenie działań, aby osiągnąć akceptowany poziom ryzyka przez podmiot. Aktualnie zarządzanie ryzykiem jest jednym z nieodłącznych elementów biznesu, ponieważ praktycznie każde przedsięwzięcie obarczone jest określonym niebezpieczeństwem.

 

W biznesie stawienie czoła ryzyku jest najważniejsze. Uciekanie przed nim nie pozwoli na podejmowanie przyszłościowych decyzji. Jednak kluczem jest takie decydowanie o działalności firmy, które będzie mogło przynieść najlepsze korzyści, co z kolei będzie mogło przełożyć się na poprawę jej sytuacji.

Trafna ocena

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest prawidłowe zarządzanie ryzykiem. Niewłaściwe decyzje w dużej mierze wiążą się właśnie z podejmowaniem decyzji, które nie zostały poddane właściwej ocenie.

W ramach oceny ryzyka przeprowadza się kolejne czynności takie jak: identyfikacja pojawiających się zagrożeń, ocena prawdopodobieństwa pojawienia się potencjalnych zagrożeń, a także ewentualnych strat, które mogą się pojawi.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z kolei z następujących etapów:

  • identyfikacja ryzyka
  • mierzenie ryzyka
  • sterowanie ryzykiem
  • monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

Oczywiście, zarządzenie ryzykiem zmienia się z czasem, dlatego nie może bazować stale na jednym i tym samym schemacie. Stale mogą pojawiać się nowe zagrożenia, więc zarządzanie ryzykiem jest zadaniem stałym.

W tym celu potrzebne będą też odpowiednie dane, na przykład dostarczone przez audyt finansowy. Tego rodzaju audyt nie tylko określa, czy sprawozdanie firmy jest zgodne z przepisami, ale też określa jej sytuację finansową i majątkową. Na niej z kolei oprzeć można dalsze działania, na przykład w ramach inwestycji.

Warto skorzystać z pomocy ekspertów

Aby łatwiej zarządzać ryzykiem w firmie i tym samym minimalizować je, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Firma Assay Consulting (Assay.pl) zapewnia klientom kompleksowe wsparcie, które obejmuje między innymi audyt finansowy oraz innych typów audyty. Dodatkowe informacje znajdziemy na stronie: Assay.pl

Biznes

  • 1